30-08-2009

Tand des tijds


Exponentieel

Nieuwe dingen zijn leuk, nou ja, soms niet, maar laten we ons concentreren op de leuke dingen. Eén van die dingen waar ik mee in aanraking ben gekomen, is het fenomeen weblog. Het was echt een hele lange tijd geleden, toen er een soort hype ontstond. Enthousiast klommen mensen in de pen en dan deden ze verslag van alledaagse dingen. Leuk toch?

Helaas ebde het enthousiasme weg. Het had wat weg van de boer die z'n land moest omploegen en al na een uur halverwege was, maar steeds vermoeider raakte, waardoor hij ieder uur de helft van het resterende land omploegde. Ook in weblogland daalde de output drastisch.

Onderzoek
In een kwantitatief dataonderzoek heb ik min of meer onderzocht hoe deze afname in cijfers is te vangen. Daartoe heb ik de output van negen bloggen onderzocht in hun "actieve periode". Dit is doorgaans de periode vanaf hun ontstaan tot een periode van "langere inactiviteit". Aangezien de data per maand is verzameld, is een "langere inactieve periode" een artikelloze periode van ten minste twee kalendermaanden.

De onderzochte webloggen zijn:

Ewoods weblog; 01-09 2006
Barts weblog I; 05-11 2006
Barts weblog II; 10-08 2008
Pinda's weblog I; 03-12 2006
Pinda's nieuwe weblog; 26-07 2007
Lennards blog; 17-02 2007
Weblog van KC; 27-07 2007

Omdat het een kwantitatief "onderzoek" was, heb ik alleen gekeken naar het aantal artikelen per maand. Hieronder een grafiek van het aantal artikelen per maand van de hierboven genoemde bloggen:


Het aantal artikelen per maand in de actieve periode van de eerdergenoemde webloggen.Toch mankeert er nog iets aan deze berekening. Er wordt niet meegenomen hoeveel dagen die eerste maand nou telde. Het maakt natuurlijk wel uit of je op de eerste van de maand begint, of pas op de 27e. Wanneer we dat verrekenen, komen we op de volgende grafiek:
Hetzelfde als net, maar nu is het aantal dagen in de eerste maand verrekend. De rode lijn is het gemiddelde en de onderbroken lijn is de op het gemiddelde gebaseerde trendlijn.

De trendlijn is (omgeschreven) 23,422 * (2/3)^t, waarbij t de tijd in maanden is. De "reden" van deze reeks is vrijwel exact 2/3 en daar rekenen we in het vervolg maar mee.

Het lijkt er dus op dat het aantal artikelen iedere maand met één derde afneemt, of dat de tijd tussen de artikelen elke maand met vijftig procent toeneemt. Het blijkt dus dat een "spark" in één keer tot een hoge output leidt, zonder een (lange) gewenningsfase en dat - bij wijze van spreken - de output vanaf de eerste dag minder wordt, hoewel op het niveau van dagen weinig kan worden gezegd. Ook over de "kwaliteit" van het artikel zegt het weinig, alleen over de hoeveelheid.

In het voorbeeld staat twee keer Barts weblog, omdat hij twee "sparks" had, een in 2006 en een in 2008. Een nieuwe spark zou welkom zijn in weblogland. Dat is wel te zien aan het reactie-berichtenquotiënt op mijn weblogje. Dat is de laatste tijd aan een vrije val bezig:
De trendlijn van het reactie-berichtquotiënt is een bergparabool met een top ergens rond eind 2007-begin 2008.

Nou, u ziet het: de tand des tijds laat weinig heel van weblogland. Hongerig bijt hij in de oren en dat is nog maar het begin. Daarom is het tijd om ons te wapenen tegen de tand des tijds. De vonken moeten er vanaf vliegen. Er moeten meer artikelen komen, meer reacties en meer inzendingen. Zeker nu de webloglente in aantocht is, moet weblogland goed wakkergeschud worden!

Gerelateerde artikelen:

5 opmerkingen: