28-08-2009

Een slecht jaar


Tweede jaar

De vakantie zit er inmiddels alweer bijna op. Voor m'n gevoel heb ik amper vakantie gehad, zo kort lijkt het afgelopen schooljaar nog geleden. Begin juli kreeg ik vakantie en zelfs daarna moest ik nog dingen voor school doen. Echt goed tot rust komen is me niet gelukt.

Vorig jaar september begon ik nog opgewekt aan m'n tweede jaar. Het eerste jaar was boven verwachting verlopen, dus ik had alle reden om optimistisch te zijn. Ik had alle vakken - op twee na - gehaald en ik had de veldwerken overleefd. Wat kon me nog overkomen?

September 2008
Periode 1

Op maandag 1 september begon mijn nieuwe schooljaar om half twee 's middags met Statistiek. Omdat ik in het eerste jaar de indruk had gekregen dat m'n medestudenten nogal a-wiskundig waren, kon ik daar m'n voordeel mee doen. In het begin ging het dan ook goed met dat vak. Ik kwam ruim op tijd aan, las het hoofdstuk door en dan ging er vaak wel een lampje branden. Desondanks zaten er methodes bij die ik nog niet kende, maar die wel interessant waren. Helaas begon het hoge tempo zijn tol te eisen en snapte ik de latere hoofdstukken minder goed. Ik had het idee dat dat bij de anderen nog wel erger zou zijn, dus maakte ik me er niet heel druk om. Wel vond ik het jammer dat de achterliggende piskunde niet werd uitgelegd. Volgens Rein N, de "vakidioot" van Econometrie, was juist het "waarom" wat de Universiteit onderscheidde van de andere onderwijsinstellingen. Nou ja, hij zei het anders, maar volgens mij bedoelde hij het zo.

Op dinsdag 2 september maakte ik kennis met het tweede vak: "Natuurwetenschappelijke aspecten van energie en grondstoffen". Tja, hoe verzinnen ze die namen... Het vak werd daarom vaak "Energie en materialen" genoemd, of "N,L&T 3", als opvolger van Natuur, leven en techniek 1 en 2. Ook dit vak kregen we weer van P.A.M. Steevast begon het vier uur durende college met een uur geneuzel waar niemand wat van begreep, waarna we de sommetjes mochten proberen. Uiteindelijk liep iedereen vast en gingen we ons maar op een andere manier vermaken, totdat hij de sommen zou bespreken. Daar had ik natuurlijk al gauw geen zin in en dus kneep ik er na de monoloog gauw tussenuit. Bijna altijd vertelde Rolex de dag erna dat er geen bespreking was geweest en dat ik terecht eerder naar huis was gegaan...

Opmerkelijk was de lezin die Erwin Kroll op 3 september gaf. In een gelikte Powerpointpresentatie hield hij een verhaal over het veranderende klimaat, wat natuurlijk interessant was voor ons, Aardeconoompjes. Daarna stond hij wat studenten te woord. Uiteindelijk kon ik hem - met behulp van de studiebegeleidster - wat vragen voorleggen, wat wel maf was.

Eerstejaarsvakken
Ondertussen probeerde ik ook nog m'n eerstejaarsvakken te halen. Zo probeerde ik het vak "Systeem Aarde" te volgen. Ik had niet zo heel veel trek om alle colleges bij te wonen, dat zou ook niet makkelijk zijn, maar af en toe eens een lesje, dat kon nooit kwaad. Omdat ik in de beginperiode heel wat overlap had, kwam ik er te laat achter dat de opzet was gewijzigd: er waren twee deeltentamens ingeroosterd en de eerste had ik al gemist. Paniek! Of niet, want er kon nog het een en ander worden geregeld. De tweede deeltoets, die op 23 september werd afgenomen, zou mijn deelcijfer bepalen. Hoewel ik dacht dat ik de stof me inmiddels wel eigen had gemaakt, faalde ik voor het tentamen. Geen idee wat er nou mis ging. Daarbij deed ik het echter beter dan een studiegenoot, die werd betrapt op spieken. Een paar maanden later maakte hij op Hyves (!) bekend dat hij met de studie was genokt...

Vervolgens had ik op de 26e een deeltoets van Statistiek. Op dat tentamen moest ik me helemaal suf rekenen en suf priegelen door allerlei standaarddeviaties handmatig uit te rekenen. Hoewel het tentamen niet heel moeilijk was, was het wel heel lang. Murw van al dat gereken leverde ik het tentamen vrijwel direct in nadat ik klaar was. Tot ongenoegen van de docent had ik het evaluatieformulier niet ingevuld, maar daar had ik even geen trek in.

De dag werd gevolgd door mijn eerste meesterklassewedstrijd, waarin ik hard werd afgeslacht, net als het hele team overigens. Dat zette de toon een beetje voor de rest van het seizoen, zoals al gauw bleek.

Het andere eerstejaarsvak dat ik nog moest halen, was AlVa. Mijn gedachten gingen terug naar die ellendige dagen eind maart/begin april. Hoe erg had ik tegen die workshops presenteren en interviewen opgezien. Gelukkig hoefde ik alleen nog het tentamen te doen, een hele geruststelling. Nou ja, behalve dat het me niet zo makkelijk leek. Hoewel volgens mij iedereen het vak haalde terwijl ik ziek in bed lag, vind ik dit soort sociale wetenschappen lastig te managen. Bovendien wilde ik het vak pas herkansen als ik niks te doen had en niet nu, in de hectiek in het begin van het schooljaar.

Oktober 2008

Die hectiek bleek mee te vallen, want in oktober werd het allemaal een stuk rustiger. De hectiek van het aanmelden voor cursussen was verdwenen en de theorie van het vak Statistiek werd vervangen door wat geklooi met computers. Hoewel computers het slechtste in mezelf naar boven kunnen halen, had ik er nu weinig problemen mee. Lekker wat rotzooien met getalletjes en dan kon ik gauw weer naar huis. De anderen hadden het er moeilijker mee en waren tot laat in de middag bezig, maar hun leereffect zal wel groter geweest zijn.

Wat wel minder leuk was, was een werkstuk van het van N,L&T 3. Uiteindelijk kwam ik in een aardig groepje terecht en moesten we een verhaal schrijven over de Sahel. Hoewel het me eerst niet zo aansprak, begon ik het uiteindelijk wel grappig te vinden. Ik maakte onder andere kennis met de Intertropische Convergentiezone, die heel belangrijk is voor de neerslag in het gebied. Dat ging dus wel goed.

Op de 17e had ik de tweede deeltoets van Statistiek en die haalde ik. Minder leuk vond ik de 23e, toen ik eerst dat zware tentamen van "Systeem Aarde" had en meteen daarna N,L&T 3. Ik had m'n kaarten gezet op Systeem Aarde, omdat ik van dat andere vak weinig begreep. Het ging over vreemde en ingewikkelde berekeningen over ionactiviteiten en zo en ik vatte er maar een deel van. Desondanks haalde ik dat vak wel en Systeem Aarde niet... Dat vroeg om drastische maatregelen. Ik kon gelukkig wat readers van Rolex lenen, waarna ik in december voor mijn laatste kans vocht.

Periode 2

Op de 27e begon de tweede periode, met weer nieuwe vakken: Regionale economie en Mens en landschap. "Eindelijk weer eens een economievak", dacht ik, "maar helaas zit er ook een vaag vak bij." Dat bleek gelukkig nog wel mee te vallen; ik had er best schik in.

November 2008

Toch waren er mindere dingen: er stonden drie excursies van Mens en landschap gepland en dat in november, bepaald geen recreatiemaand. De eerste excursie ging echter niet door, maar de fietsexcursie op de 21e... Daar moest ik iets voor verzinnen. Gelukkig hielp Rolex me daarbij. Hij wist wel een plek waar ik een fiets kon lenen. Dus wij door de regen en in de kou door hartje Amsterdam gefietst, naar die fietsenstalling. Daar zat een gast die amper een woord zei, maar wel allerlei formulieren in m'n hand drukte. Wel of niet verzekeren en dat soort dingen. Wat een rare snijboon, die vent. Uiteindelijk had ik zo'n hulpeloze rooie toeristenfiets en fietsten we weer dat hele eind terug naar de VU. Daar aangekomen gingen we naar het lokaal, waar iedereen zou verzamelen voor de excursie. Maar die excursie ging mooi niet door. Tot overmaat van ramp kregen we daarna nog een vervangend college... Vervolgens moest die fiets natuurlijk weer ingeleverd worden. Rolex liet op de terugweg nog zijn woning zien, waarna we weer op tijd bij Amsterdam Centraal moesten zijn. Rolex had mij op de tram gezet, waarna hij op mijn fiets naar mij reed. Natuurlijk maakte ik me geen moment zorgen dat hij de benen nam, maar dat zulke mensen nog bestaan. :O
Eenmaal bij de fietsenstalling zag ik Rolex hijgend en puffend aankomen. Hij kon amper z'n benen kwijt op die fiets. Helemaal opgevouwen kwam hij aan, waarna de fiets werd ingeleverd. Het was wel een grappig avontuur, maar toch baalde ik van de tijd en het geld dat dit geintje had gekost...

December 2008

Twee weken later was er een excursie naar de Oostvaardersplassen. Daar heb ik al eens over verteld. Na de excursie was het vak al bijna afgelopen, hoewel het nu tijd werd voor het schrijven van een Essay. Ook daar had ik niet zo'n trek in, want waar kon ik nou een vlammend betoog over schrijven?

Voor de kerstvakantie waren er natuurlijk weer tentamens. Op de 16e had ik een tentamen van Regionale economie. Dat ging me redelijk af, maar niet super. Met name in de tweede helft van de colleges ontging de clou me een beetje en ik had ook niet supergoed geleerd. Liever wilde ik Mens en landschap halen. Desondanks nam ik aan dat ik het wel had gehaald. Terwijl ik een evaluatieformulier zat in te vullen, vroeg Rolex aan de docent wanneer het hertentamen was. Daar hebben we later smakelijk om gelachen. ;)

Het eerder genoemde tentamen van Mens en landschap verliep redelijk, maar op de 22e wachtte de echte klap: het laatste hertentamen van Systeem Aarde. Na lange tijd in spanning te hebben geleefd, kwam uiteindelijk het bericht binnen dat ik het had gehaald. Eindelijk!

Januari 2009
Periode 3

Het nieuwe jaar begon met een vreselijk warrig vak, Natuurrampen en risico's. Het begon allemaal al met de verschillende roosters die in omloop waren. Maar ook daarna bleef het behelpen. Er waren heel veel docenten betrokken bij dit vak en op een uitzondering na, waren ze megaslecht. Sommige hadden amper een idee wat ze aan het vertellen waren. En dan hadden ze zich ook nog eens gewapend met überslechte Powerpointpresentaties, waarin Engelse woorden te pas en te onpas opdoken, er constant woordbreuk werd toegepast, als er geen andere spelfouten in stonden. En wat leerde je dan? Niet veel meer dan wat een normaal mens ook wel kan verzinnen. Keer op keer werden er open deuren ingetrapt. En dan nog eens die "werkcolleges", waarin je wetenschappelijk onverantwoord risico's in kaart moest brengen. Na afloop begreep ik dat dit kwam omdat een ondersteunend vak, Digitale ruimtelijke data, nog niet gegeven was. Dit werd pas in de volgende periode gegeven, samen met twee andere Aardwetenschappelijke vakken. Deze drie vakken konden roostertechnisch niet eerder in het jaar gegeven worden, terwijl het natuurrampenvak ook gebonden zat aan januari. Lastig, lastig, lastig. Met DRD hadden we namelijk op een veel hoger niveau de vragen kunnen uitwerken.

Daarnaast bevatte het vak natuurlijk ook weer excursies. De eerste ging over een nepramp waar in een nepjournaal voor werd gewaarschuwd. Die nepramp moesten we zogenaamd bestrijden. Ik vatte er werkelijk waar niks van. Een week later gingen we langs bij het KNMI, wat wel grappig was. Eén van de sprekers was Frank Kroonenberg, die in zo'n nepjournaal te zien was. Ook nu kwam een aantal sprekers aan bod. Het laatste babbeltje ging volgens mij over Tsunami's, want daar heb ik nog het een en ander van onthouden. Daarna konden we weer op eigen houtje zien thuis te komen...

Uiteindelijk moest er nog een werkstuk worden ingeleverd. Rolex en ik moesten iets vertellen over het risico van Auckland, in Nieuw-Zeeland. De gedachte aan het destijds zomerse Nieuw-Zeeland beviel me wel. Auckland is echter een tikkende tijdbom, want het ligt boven een vulkanisch gebied. En dan heb ik het nog niet eens over het overstromingsgevaar, de cyclonen, de landverschuivingen en natuurlijk nog de modderstromen. Verwonderlijk is dan ook dat er de laatste decennia amper mensen zijn omgekomen door dit natuurgeweld.

Overigens deed Rolex nog een extra vak, omdat hij het zo leuk vond. Terwijl ik eind Januari zat te zwoegen op het Essay van Mens en landschap, moest hij iets schrijven voor het vak Sustainable landmanagement. Dit moest in het Engels en hoewel Rolex daar natuurlijk geen enkele moeite mee heeft, schoot het niet op. Steeds kwam er weer iets tussen en uiteindelijk, na maanden van uitstel, besloot hij de handdoek in de ring te smijten.

Op de 30e was dan uiteindelijk het tentamen. Hoewel ik amper iets zinnigs wist te produceren op het tentamen, leverde het me wel een 5,3 of zo op. Of een 5,5. Ik weet het niet meer. Omdat je alleen doorging met een zes of meer, had ik het vak niet gehaald. Dat vond ik wel jammer, maar ik had me er al bij neergelegd. Totdat de docenten ineens de cijfers ophoogden, waardoor ik het toch gehaald had... Op de bespreking van het vak, iets van een week na het tentamen, legden de docenten de problematiek van het vak uit (in de zin van het eerdergenoemde voorkennisprobleem) en konden we het tentamen nog inkijken. Ik vond het een positieve bijeenkomst en ik had ineens veel meer respect voor de docenten, hoewel ik het nog steeds een zwakke cursus vond, maar dat heb ik het evaluatieformulier al eens toegebeten.

Inmiddels was m'n Essay ook af. Vrolijk stuurde ik het ding op naar de docent. Daarbij zat een adder onder het gras: ik deed het via de manier waarop het was aangegeven (naar z'n privé-e-mailadres), terwijl een aantal mensen het ding via Blackboard had ingeleverd. Dat was niet zo slim, want zo vaak controleerde hij Blackboard niet (hij zit vooral in Wageningen) en dus kwam hij ergens in februari met een wanhopig bericht waarom zo weinig mensen het Essay hadden ingeleverd. De deadline was overigens eind januari, waar ik me nipt aan heb gehouden, hoewel ik niet de enige was. En dat terwijl hij de Essays eigenlijk al voor de Kerst had willen hebben...

Mijn Essay ging overigens over Ecoducten. Het ging hierbij over de versnippering van het leefgebied van wilde dieren en hoe slecht dat wel niet was. De oplossing tegen het versnipperen is door de natuurgebieden weer met elkaar te verbinden. Ik had de docent hier meerdere malen over horen vertellen en het leek me wel wat om een soort betoog te maken waarbij hij wel een traantje kon wegpinken. Het resultaat mocht er zijn: ik kreeg een dikke 7½. xD

Februari 2009
Periode 4

Het schooljaar was alweer halverwege, toen ik drie nieuwe vakken gepresenteerd kreeg: Bodemkunde, Hydrologie en het eerder genoemde Digitale ruimtelijke data. Met zoveel Aardwetenschappelijke vakken zag ik het somber in, maar dat bleek al gauw erg mee te vallen.

Het lastigste vak was waarschijnlijk nog DRD, waarin we veel met de computer moesten doen. Wel vond ik het interessant om te horen over Remote sensing, hoe dat in z'n werking gaat. Hoe de satellieten verschillende typen straling kunnen detecteren en hoe je daar een leuk kaartje van kan maken, maar ook hoe je daardoor verschillende bodemtypen van elkaar kunt onderscheiden. In theorie klonk het heel leuk, maar in de praktijk was het lastig. Daarbij kwam dat ik op de een of andere manier allerlei problemen ondervond met m'n computer, waardoor niks lukte. En dat was dan nog met IDRISI, een relatief eenvoudig Geografisch informatiesysteem.

Grappig was die keer dat we op de VU-campus de omtrekken van enkele nieuwe gebouwen moesten bepalen aan de hand van GPS. Vervolgens moesten we dat op een kaart intekenen. Dat was nog een lastig klusje en om nou te zeggen dat de gevonden gebieden erg accuraat waren...

Daarnaast hadden we twee deeltoetsen voor het vak. Het waren twee mogelijkheden om vrij eenvoudig veel punten in de wacht te slepen; met mijn 9 (geen idee wat ik fout deed, ik zal wel ergens te weinig hebben uitgelegd of zo) zat ik zelfs 0,04 punt onder het gemiddelde van de klas...
Voor de tweede had ik volgens mij ook zoiets, al ging die lastiger. Dit kwam doordat er meer mensen meededen dan dat er computers (en stoelen!) waren. Daardoor deed ik het maar samen met Rolex, die zich er overigens redelijk in had bekwaamd. Desondanks bleef het lastig priegelen.

Maart 2009

Bij Hydrologie en Bodemkunde kwam geen computer aan te pas. Hydrologie was opgedeeld in twee stukken: grondwater en oppervlaktewater. Daarbij kwamen ook veel formules, maar er werd niet uitgelegd hoe ze waren afgeleid of iets in die richting. Wel was er op 6 maart een excursie naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Hoewel er eerst regen was voorspeld, werd het al gauw zonnig en naarmate de dag vorderde, maakte de Zon het qua gevoelstemperatuur zelfs aangenaam. En dan loop je door een prachtig duinlandschap, langs sloten met kristalhelder water. Net alsof je in het paradijs zit, zo mooi is het.

Ook met Bodemkunde was er een excursie georganiseerd. Op 17 maart was er een excursie naar Wageningen. Ook daar moesten we maar op eigen gelegenheid zien te komen, wat ik best lastig vond. Nadat ik bij de juiste bushalte was uitgestapt had ik namelijk nog steeds geen idee waar het kon zijn... Gelukkig was ik niet alleen en vonden we - na door een opengebroken straat te zijn gelopen - het ISRIC. Daar werden we verwelkomd door een vet vage pipo, die door al zijn maniertjes echt ontzettend grappig was, hoewel de meesten een enorme hekel hadden aan die man...

Hoe dan ook, we kregen veel bodemprofielen te zien, waarna we maar eens naar buiten gingen, om er zelf wat te bekijken. Door bij hellingen zand weg te graven, kwamen prachtige podzolen aan het licht. Zo was er een prachtige podzolbodem te zien in het zand. Doordat we elke donderdag vier uur lang bodems moesten determineren, herkende ik het ding als een haarpodzol. Dit ding heet zo, omdat er donkere "banden" door het profiel heenlopen, die op haren lijken. Ook nu was het weer prachtig, met veel Zon en best aangename temperaturen, wat het verblijf er alleen maar leuker op maakte.

Na het excursiefeest werd het tijd voor een tentamenweek. Op dinsdag DRD, op donderdag Hydrologie en op vrijdag, als klap op de vuurpijl, Bodemkunde. DRD was volgens mij niet zo moeilijk, maar bij Hydrologie vreesde ik dat ik me een aantal keren had misrekend en Bodemkunde... Je weet het nooit met meerkeuzevragen. Daarbij kwam dat het gokelement was meegeteld in de berekening van het cijfer, zoals ik kort daarop heb beschreven. Ik was in ieder geval blij dat het erop zat en ik toog naar huis, waar VR achter m'n computer had plaatsgenomen.

Eigenlijk ging die week alles goed, want ik verloor een keer niet in de meesterklasse en in de weken daarna sijpelden de goede tentamenresultaten binnen.

Periode 5
Het was inmiddels eind Maart en ik kreeg weer nieuwe vakken: Milieukunde en Kwartairgeologie. Had ik de periode daarvoor nog iedere dag les, nu had ik de ene vrije dag na de andere. Daarbij kwam dat Milieukunde een vak was waarbij iedereen dacht "wat leren we hier?". Er werden wat open deuren ingekopt, maar verder was het veel bla, bla, bla. En dat terwijl het vak zeker potentie had. Het gaat bijvoorbeeld over duurzaam omgaan met materialen. Nou, laatst was bij ons bijvoorbeeld de vriezer stuk. Het ding laten repareren kost in ieder geval niet nog meer materialen, maar wat blijkt: voor bijna hetzelfde bedrag dat zo'n mannetje komt kijken, kun je een nieuwe kopen. Dus ja, dan is die laatste optie opeens wel heel aantrekkelijk. Overigens begrijp ik niet waarom zo'n reparatieteam zichzelf zo uit de markt prijst... En daar komt dan ook een beetje het gemis van het vak: er komt zo weinig economie in voor en dat is juist de peper die het vak op smaak houdt.

Het andere vak was Kwartairgeologie. In het begin van de cursus zat die docent me te tergen door steeds erg lang door te gaan. In plaats van dat hij om kwart over drie klaar was met vertellen, bleef hij maar doorgaan (vaak moest hij nog tien sheets) en dat in een bedachtzaam tempo. De grote wijzer ging steeds verder omlaag en uiteindelijk was het dan half vier, tot ongenoegen van mij, want ik had die dag met de psycholoog afgesproken...

Wel had deze docent ontzettend veel kennis van zaken. Interessant was zijn verhaal over de Golfstroom. Kwamen de docenten bij oa. Global change niet verder dan de opmerking dat de Golfstroom niet altijd tot onze gebieden ging, nu werd er helemaal verklaard waarom dat zo was. 

April 2009

In het begin van de maand kon ik eindelijk AlVa overdoen. In het kamertje van de docent zat ik gespannen te zwoegen op het tentamen. Hoewel het een tentamen van vorig jaar was, voldeed het totaal niet aan de omschrijvingen die mij ter ore kwamen. Nadat ik het tentamen had afgelegd, bleef het lang ongemakkelijk stil, maar na ruim een maand kreeg ik het nieuws dat ik het toch had gehaald. (Wat een slome, die docent... ;))

Excursies
Voor Kwartairgeologie waren in eerste instantie vijf (!) excursiedagen gepland; uiteindelijk werden het er vier, waarvan twee dagen achter elkaar. De eerste "excursie", op 16 en 17 april, leek op papier ook een beetje op het "Brabantveldwerk". Dat viel wel mee. We gingen overdag wat dingen bekijken en wat boringen zetten, maar 's avonds was het dolle boel. Overdag verveelde ik me echter. Opmerkelijk was dat de excursie oorspronkelijk op (vrijdag) 17 en (zaterdag) 18 april was gepland, wat vast tot veel protesten heeft geleid. Ik was er ook niet zo blij mee; op die zaterdag speelde BSG tegen Apeldoorn en ik had al gemeld dat ik die dag niet kon spelen...

De volgende excursie was een week later, op 24 april. Ook toen gingen we wat boringen zetten in het rivierengebied. Overigens begon iedereen (waaronder ik) een hekel te krijgen aan de buschauffeur. Die zette ons consequent af bij het gehucht "Oog in al". Vanaf daar moesten we weer met een bus naar Utrecht Centraal, wat weer veel tijd kostte.

Mei 2009

De vierde en laatste excursie was op 1 mei. Helaas was ik ziek geworden in Venlo en kon ik niet komen. Ik had me dus ziekgemeld, maar naar verluid hebben anderen me wel afgetekend op de presentielijst... Het jammere was dan ook dat het tentamen van 15 mei onder andere een vraag bevatte over die laatste excursie. Uiteindelijk haalde ik het tentamen ook niet, wat ik wel jammer vond. Aan de andere kant heb ik nog een jaar de tijd om alle ins en outs van dit vakgebied te leren kennen.

Pas op de 28e was het tentamen van Milieukunde. Daar kon ik me dus bijna twee weken op voorbereiden. Eigenlijk wel zonde van m'n tijd. Het vak halen zou leuk zijn, maar mocht dat niet gebeuren, danwas er ook geen man overboord. Nou, uiteindelijk haalde ik het vak (tot mijn verbazing) en hoefde ik "alleen" nog het laatste veldwerk te halen.

Overig
Overigens waren er in Mei nog enkele opmerkelijke gebeurtenissen. Op de vierde overleed Orson vd. P., een docent van Systeem Aarde. Dat kwam als een enorme schok voor me, later werd ik eraan herinnerd dat de beste man ons tijdens het natuurrampenvak geen les kon geven. Destijds viel één van de standaarddocenten in en ik moet zeggen dat die les beter was dan de meeste andere die hij gaf. Toch was het heel vreemd. Ik had namelijk in het najaar nog eens een les Systeem Aarde bijgewoond en toen was hij nog in goede conditie.

Op de 18e was er een leukere gebeurtenis, want toen promoveerde Mark B. Hij moest zijn proefschrift verdedigen tegenover allerlei buitenlandse professoren. In zijn beste Engels weerde hij alle aanvallen ogenschijnlijk eenvoudig af; geen geringe prestatie. 

Juni 2009
Periode 6

Op 2 juni begon het laatste veldwerk. Eerst was er een rommelige aanloop en ook tijdens het veldwerk zelf heb ik me niet heel erg vermaakt. Nou ja, het was redelijk gezellig, maar verder vond ik het heel lastig om het onderzoek naar een goed einde te brengen en leuk vond ik het zeker niet. Daarnaast was er nog het nodige aan te merken op het vak zelf.

Daarmee beleefde het tweede studiejaar een naar einde. Nu ik m'n gedachten ophaal, klinkt het allemaal best leuk en aardig. Zo zullen m'n herinneringen ook wel worden, hoewel ik me het afgelopen jaar best vaak rot heb gevoeld. Dat heeft ook te maken met de verhouding Aardwetenschappelijke vakken : Economische vakken, die dit jaar wel erg scheef was, maar ook door slecht geleide vakken, zoals die natuurrampen en het laatste veldwerk, of van die nietszeggende vakken, zoals Milieukunde. Dat vind ik jammer.

Juli 2009

Op 2 juli waren de presentaties en op 3 juli moest het verslag worden ingeleverd. Toen had ik eindelijk vrij. Ter vergelijking: vorig jaar kreeg ik op 20 juni al vakantie en nu, nu ik die vakantie zo nodig heb... Dat doet meteen het ergste vrezen voor volgend jaar. Me inschrijven voor de vakken gaat moeizaam en ik ben nog niet echt klaar voor het komende schooljaar.

Leuker was het dan ook in het begin van de vakantie. Op 4 juli was het zomerfeest en ook daarna had ik nog de nodige activiteiten ontplooid, zoals een keertje naar het strand gaan. Inmiddels is het hondenweer waar de herfst patent op heeft... :( Dat wordt nog een lang schooljaar...     

Gerelateerde artikelen:
Overzicht A&E; 15-08 2008 
Overzicht A&E II; 15-08 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten