02-10-2008

Vormgeving

Opmaakles

Deze maand zal in het teken komen te staan van plaatjes en afbeeldingen. Uiterlijk vertoon dus eigenlijk, maar ook aan de tekst kun je nog het een en ander doen. Zie de volgende tekst:

hier komt opening nr.2 en dat is ook een franse opening 1e4e6 2d4d5 3pd2Pf6 4e5Pfd7 5f4c5 6Pgf3 Pc67Pb3 een onbekende opening met t doel dat zwart cxd4 ofc4 speelt beide geen ideale zet hier een partij tussen S.Smagin en tusse franse expert M.Gurevich 7...c4 8Pbd2b5 9Le2 Db610Pf1! wit plan bestaat uit om f5 t spelen en dat kan bijvoorbeeld met g4enPg3 vandaardat Pf1 een ! verdient f6! dynamisch wit ontwikkeld wat vreemd en zwart probeert aanvallende kansen te krijgen (...)
Dit kan natuurlijk wel wat duidelijker. Zo zijn er de volgende attributen beschikbaar om een tekst er overzichtelijker te laten uitzien:

HOOFDLETTERS
Leestekens
Spaties en eventueel witregels
Vette of cursieve (!) tekst

Verder kunnen er beter geen spelfouten in zitten.

Nu is het nog zaak om deze ingrediënten te verwerken tot een goed leesbaar verhaal. Daar gaat-ie:

Hier komt opening nr. 2 en dat is ook een Franse opening. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4 c5 6.Pgf3 Pc6 7.Pb3 Een onbekende opening met 't doel dat zwart 7...cxd4 of 7...c4 speelt. Beide geen ideale zet Beide zetten zijn niet ideaal. Hier een partij tussen S. Smagin en tussen de expert van de Franse opening M. Gurevich: 7...c4 8.Pbd2 b5 9.Le2 Db6 10.Pf1! Wits plan bestaat uit is om f5 te spelen en dat kan bijvoorbeeld met g2-g4 en Pf1-g3, vandaar dat 10.Pf1 een "!" verdient. 10...f6! Dynamisch. Wit ontwikkelt wat vreemd en zwart probeert aanvalskansen te krijgen. (...)
Wat heb ik gedaan? Ik heb alle veranderingen onderstreept. Vin$ schrijft soms in MSN-taal en ik weet dat ik een heel slecht voorbeeld ben door op MSN zowat elk woord wel af te korten. Dit is vooral omdat ik niet zo snel kan typen. Om dan niet te ver achter te blijven bij m'n hersenen, ga ik dan woorden verkorten. Op MSN kan dat wel, op deze site doe ik iets meer best op de vormgeving. Dan hier de "regels":

Aan het begin van de zin komt een HOOFDLETTER. Dat is fijn in een tekst, als er veel zinnen achter elkaar komen. Dan weet je waar een nieuwe zin begint. Ook sommige woorden beginnen met een HOOFDLETTER. Je kunt eigenlijk niet te veel HOOFDLETTERS gebruiken, al is "caps lock" aan laten staan het andere uiterste.

Een zin wordt afgesloten door een punt, een vraagteken of een uitroepteken. Door zo'n leesteken krijgt de lezer het signaal dat de zin is afgelopen.
De schrijver kan zijn eigen tekst zonder interpunctie nog wel begrijpen, de lezer heeft daar meer moeite mee.

Spaties maken de tekst ook wat overzichtelijker. Ook hier geldt dat je meestal niet genoeg spaties kunt zetten. Spaties scheiden woorden van elkaar. Zonder spaties is een tekst één onoverzichtelijke letterbrij. Bezuinig er dus niet op!

Verder nog wat kleine dingen: Ik heb wat zinnen anders geformuleerd, de zetten dikgedrukt en hier en daar wat kleine dingen aangepast. Ik hoop dat ik hiermee Vin$' openingsideeën goed heb verwoord. Overigens is Vin$' weblogje een aanrader voor mensen die wat leuke openingen willen ontdekken.


Gerelateerde artikelen:
Links; 08-09 2006

5 opmerkingen: