06-06-2008

Veldwerk Limburg (introductie)

StrafkampHè hè, eindelijk terug van het veldwerk in Limburg. Veldwerk is een moeilijk uit te leggen woord. Dingen als "strafkamp" schieten me als eerst te binnen als ik aan veldwerk denk. Met veldwerk ben je namelijk een tijdje weg van huis. Het vorige veldwerk duurde "slechts" vier dagen, dit veldwerk duurde bijna twee weken. Tel je de drie weken voorbereidingstijd en de twee uitwerkweken er bij op, dan kom je toch al uit op zeven weken die in het teken staan van dit veldwerk. Dan nu een beschrijving van de dagen zelf...

Het afgelopen veldwerk vond plaats in (Zuid-) Limburg, een Nederlandse provincie die op dezelfde breedtegraad ligt als Vlaanderen. In Limburg wordt in een beetje een raar dialect gesproken, variërend van bijna ABN tot een soort Duits. Gelukkig ben ik alleen met de eerste groep geconfronteerd.
In Limburg was het de bedoeling om via talloze busreisjes dingen over het landschap en vooral de bodem te leren. Dat ging zo: de bus reed ons naar een plaats die interessant was en dan werd er wat verteld.

Wat het veldwerk zo zwaar maakt, zijn de talloze opdrachten. Een opdracht was het tekenen van een profiel (dat was op school), om er vervolgens "lagen" in te tekenen. Deze lagen zijn formaties, lagen sediment die uit dezelfde periode zijn afgezet. Deze lagen horen overal in dezelfde volgorde terug te komen en dat is best geinig. Minder geinig was natuurlijk om het profiel nauwkeurig te tekenen. Met de informatie die we in de bus kregen zou het wel te doen moeten zijn, maar natuurlijk maak je altijd wel wat kleine foutjes. In ieder geval waren wij (Rolex en ik) regelmatig tot middernacht bezig.

Wat ook als een molensteen om m'n nek hing, waren de enquetes en vooral het interview. Dat hoorde er blijkbaar ook bij. Het maakte het veldwerk complex en zwaar. Het cementbedrijf ENCI nam een centrale rol in. We zijn op de tweede dag in de groeve geweest en de eindopdracht was ook om een nieuwe locatie voor de ENCI te vinden.

Tot slot een vraag aan de lezer: wie weet (dus zonder internet te gebruiken) waar de term ENCI voor staat?
Dan schets ik nu effe gauw het programma:

26-05 Reis naar Limburg, bezoek bruinkoolgroeve in Germanië
27-05 Bezoek aan ENCI-groeve
28-05 Bezoek aan andere groeves, zoals Groeve 't Rooth.
29-05 Enquêtes afgenomen
30-05 Uitwerkdag enquêtes, bezoek aan grottenstelsel
31-05 Excursie naar oost Zuid-Limburg

01-06 Rustdag
02-06 Excursie over landschappelijke waarden
03-06 Gare discussie over de grote enquête
04-06 Interview en enquêtes afgenomen
05-06 Afgereisd naar locaties voor een tweede ENCI
06-06 Laatste dag, inpakken & wegwezen

Wordt vervolgd

PS. We weet (dus zonder internet te gebruiken) wat graften zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten