27-08-2010

Een zwaar jaar

Derde jaar

Het is Behirder eindelijk gelukt zijn Bachelor binnen te halen. Zojuist krijg hij een (onofficieel) mailtje met daarin de tentamenuitslag van Kwartairgeologie. Tot zijn grote opluchting zag hij dat hij het vak had gehaald, waardoor hij naar alle waarschijnlijkheid zonder problemen aan zijn Master beginnen. Ter ere van dit heugelijke feit een terugblik op het afgelopen schooljaar.

September 2009
Periode 1

Het schooljaar 2009-2010 begon op maandag 31 augustus. Gelukkig had ik pas op de eerste dag van het nieuwe studiejaar les. De eerste periode was een drukke periode, met vier vakken, waarvan een paar echter maar klein waren. Het studiejaar begon met het vak "Uitwerking Onderzoekstraining ruimtelijke Analyse". Een hele mond vol en pas kort geleden begreep ik wat er nou stond. Zo is de eveneens gehanteerde aanduiding "Uitwerking Ruimtelijke Analyse Onderzoekstraining" fout geschreven, want deze naam suggereert dat het een uitwerking is van de ruimtelijke analyse van de onderzoekstraining. En dat is duidelijk niet het geval. Wel biedt het vak de kans om een machtig lang woord te vormen: "Ruimtelijkeanalyseonderzoekstraininguitwerking". Het vak borduurde voort op het veldwerk in Kampen. Het was de bedoeling dat de onderzoeken van twee groepen werden gecombineerd, om er uiteindelijk iets moois van te maken. Dat bleek al moeilijk genoeg, vanwege problemen met de geografiesoftware, maar eerst kwamen nog de peer-reviews. De eerste deadline van het jaar was al op vrijdag 4 september. Uiteindelijk heb ik me vooral geconcentreerd op, hoe kan het ook anders, de vormgeving en de spelfouten van het stukje van ons zustergroepje. Inhoudelijk kon ik niet echt gaten schieten in hun stukje, maar zij konden dat wel bij ons...

Een beetje een raar vak was "Studie en Loopbaan". Het was een vak waarbij vooruit werd gekeken naar de toekomst. Voor mij is de toekomst nog één groot vraagteken en dat maakte het vak ook lastig voor me. Ook om het afnemen van een zgn. "netwerkgesprek" zat ik niet te juichen. Ik moest dus een tijdje door een zure appel heen bijten.

Ook het begin van het vak "Economie van de Publieke Sector" was stroef. Het bleek dat we voor de eerste les al iets moesten inleveren en dat wisten heel veel mensen (waaronder ik) niet. Gelukkig kon het in het weekend worden ingeleverd. Het introductiecollege van een gastdocent (!) was echt een aanrader. Die gast legde bij wijze van spreken uit hoe je 1+1 moest uitrekenen aan de hand van de ABC-formule. Verder moesten we dus nog een presentatie geven over een vakgerelateerd onderwerp. Daar had ik ook veel zin an.


In de tweede week begon het vak "Methoden en Technieken" eindelijk. Dit FEWEB-vak werd omschreven als "zeer moeilijk", terwijl het aan de andere kant essentieel was voor studenten die de economische vervolgopleiding wilden doen (STREEM). Omdat het vak van een andere faculteit was, verliep het inschrijven ook anders dan met de andere vakken. Inmiddels is de inschrijvingsprocedure weer veranderd... Hoewel de naam van het vak het niet zou suggereren, werd het in het Engels gegeven, waardoor ik ook niet alles begreep wat die docent nou zei. Waar de lessen over gingen, wist ik vaak niet. Op een PDF-file waren talloze formules en opgaves gezet, die in de zaal amper leesbaar waren. Ook werden de stappen die naar de oplossing moesten leiden niet beschreven, een veelvuldig optredend probleem met wiskundeboeken: vaak worden er twee stappen in één keer gedaan en dan snapt iemand als ik er niet veel meer van. Ik heb dan weleens de neiging mijn eigen wetten uit de voorbeelden te destilleren ("Oh, je deelt die troep gewoon door 2") en dat is natuurlijk bijna nooit wat je nou moet doen.

Naast de hoorcolleges waren er ook nog werkcolleges. Omdat een hele grote groep studenten het vak volgde, waren er meerdere werkgroepen. Ik meende (naïef als altijd) een lekker klein groepje te hebben gevonden. Bleken die werkcolleges in het Engels te zijn... Gelukkig kon ik nog van groepje veranderen. Tijdens het eerste werkcollege stak ik nog wel wat op van de uitleg, maar verder ben ik volgens mij amper naar die colleges gegaan. Dat kwam misschien ook wel omdat apart voor die werkcolleges naar de VU moest gaan en dat vond ik niet rendabel.

Op de zestiende had ik mijn netwerkgesprek met Maarten W. Hij is een hydroloog en aangezien ik (destijds) niet zeker wist of ik nou wel de economische kant op zou moeten gaan (gezien de onheilspellende start van het schooljaar), besloot ik maar wat informatie in te winnen over hydrologie bij een vriendelijke docent. Gezien het Oostenrijkveldwerk was dat achteraf geen slecht idee, denk ik. In ieder geval had ik daarmee aan m'n verplichtingen gedaan om in ieder geval voor het einde van de maand zo'n interview af te nemen. Mij leek hydrologie heel wat (ik ben niet zo'n slapjanus die na de eerste berekening of formule afhaakt), maar die veldwerken leken me wat minder. 

Oktober 2009
Er gebeurde een tijdje niet zo gek veel, want alle ellende kwam samen op 9 oktober. Het was namelijk de tweede presentatiedag van het van "Economie van de publieke Sector" en ditmaal mocht ik aan de bak. Daarnaast moest ik nog een proeftentamen inleveren van hetzelfde vak, maar het belangrijkste was het eindverslag van "Uitwerking Onderzoekstraining Ruimtelijke Analyse".

De hele ochtend waren Rolex en ik bezig met stukken schrijven voor het verslag en die in een logische volgorde zetten. Teammaat Simon was niet fysiek aanwezig en slechts door middel van de draadloze telefonie kon Rolex hem bewegen om nog wat stukken aan te leveren. Zelf zat ik me uit te leven op het "weerwoord" en de "abstract". Het tijdgebrek was duidelijk in het eindresultaat te zien.

De presentatie ging beter. Ik had op internet veel nieuwsbronnen (!) gevonden waarin de effecten van de vliegbelasting werden beschreven. Door deze te combineren, samen met wat linkjes op Wikipedia, kon ik een redelijk beeld krijgen over de invloed van de vliegbelasting. Ik kon daardoor een mooi verhaal houden voor de hele klas. Ik wist redelijk wat ik wilde vertellen, want mijn verhaal was bijna tot m'n algemene kennis gaan horen. De presentatie ging zeldzaam goed. En dat voor een vak waarvan ik eerst het idee had dat het me tegenzat (ik haalde een keer voor een huiswerkopdracht een vijf en dat voelde best wel vernederend). Het onderwerp had ik niet zelf bedacht. Ik had geen idee waar ik het over moest houden, totdat Rolex ineens met de vliegbelasting aan kwam zetten. Ik was eerst niet zo positief, maar later draaide dat bij en had ik er behoorlijk wat schik in. Vooral het maken van de presentatie (met zelfgemaakte foto's als achtergronden voor de slides) was een leuk karwei.

Het proefexamen ging ook wel redelijk, maar we zaten nog steeds te stressen vanwege het eindverslag. Om 17:00 uur moest het verslag officieel zijn ingeleverd, de presentaties waren pas om 17:21:29 (aldus mijn horloge) afgelopen. Snel renden we naar een computerzaal, om nog een stuk van Simon toe te voegen, het geheel uit te printen en onder de deur van de kamer van Jan V. door te schuiven. Daar lagen nog tig andere verslagen, die ook pas na 17:00 uur waren ingeleverd. ;)


Het weekend brak weer aan en het eind van de eerste periode kwam in zicht. Op de 15e was de afsluitende presentatie van "Uitwerking Onderzoekstraining Ruimtelijke Analyse". Het was een rommelige presentatie en mijn optreden was megaslecht; een dag om gauw te vergeten. Op de 20e was de deadline van het netwerkverslag, dus dat leverde ik maar in. Het was inmiddels de tentamenweek en op vrijdag had ik twee tentamens: van "Methoden en Technieken" en van "Economie van de Publieke Sector". Natuurlijk was het fijn dat die tentamens pas aan het eind van de week waren, want zo kon ik nog een hele tijd leren. Langzaam maar zeker lukte het me om iets van "Methoden en Technieken" te snappen, waardoor ik op het tentamen geen één haalde, maar iets van een vier of zo. Het tentamen van de publiekesectoreconomie had daar wel onder te lijden, want erg soepel ging dat niet. Uiteindelijk haalde ik het wel en zelfs met een verrassend hoog cijfer. Door mijn toch best redelijke cijfer voor de opdrachten en mijn goede presentatiecijfer, haalde ik het vak met een 8,3. xD

Tentamendag 23-10 2009

Studiepunten na eerste periode:
Uitwerking Ruimtelijkeanalyseonderzoekstraining 2
Economie van de publieke Sector 3
Studie en Loopbaan 2

Periode 2

Op 26 oktober begon de tweede periode met het vak "Wijsgerige Vorming 2". Dat doet suggereren dat er ook een vak "Wijsgerige Vorming 1" was en dat klopt. Dat vak zou dinsdag moeten beginnen, maar de docent was toen helemaal niet aanwezig. Daarom ging een grote groep, waaronder ik, de tijd doden door voor de grap mee te lopen bij een aardrijkskundig vak. We konden immers toch weinig doen. Later die dag hadden de economen onder ons namelijk "Urban Economics", opnieuw een Engelstalig vak, dat over de economie van een stad ging.

De vakken van "Wijsgerige Vorming" verliepen stroef. Aan de ene kant interesseerde dat filosofische gezwets me totaal niet. Ik begreep dat dergelijke filosofievakken een beetje bij de identiteit van de VU hoorden: iedereen kreeg er vroeg of laat mee te maken. Zo kwam ik een keer wat oud-klasgenoten van Econometrie tegen. Die wisten ongetwijfeld wat me te wachten stond... In het begin waren de colleges van WV 1 een ramp. We moesten filosofische teksten samenvatten en daarbij moest de samenvatting aan allemaal vage regels voldoen (geen bulletpoints, de regelafstand moest 1,5 zijn en dat soort dingen), anders kreeg je meteen een één. Naast de gemiste les was dat opnieuw een fijne kennismaking met C. Krijnen. Al sidderend liepen we die eerste donderdag de zaal in, wachtend op het moment dat aan jou een moeilijke vraag gesteld werd. Ik was bang dat ik dan in dusdanig gestotter zou vervallen, of de essentie van de tekst niet goed wist, dat ik daardoor geen cijfer voor het werkcollege zou krijgen. Zakken op dit vak zou wel de grootste sof ooit voor me zijn.

Wordt vervolgd vanwege etenstijd

Gerelateerde artikelen:
Een slecht jaar; 28-08 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten