27-08-2010

Een zwaar jaar II


November 2009

Na de wat minder gezellige kennismaking met WV 1, begon ik me ook te ergeren aan WV 2. Voor dit vak hadden we zelfs een boek met slecht geschreven filosofisch geleuter. Elke maandag moesten we weer een serie domme vragen over dit boek beantwoorden, waarvoor we dan weer een voldoende of onvoldoende kregen. Ik begreep de meeste vragen maar half en verder had ik weinig zin om heel uitgebreid te antwoorden op het filosofische geneuzel. Daardoor kreeg ik dan ook niet al te hoge cijfers. Belangrijker was echter het interview van een wetenschapper. Het had iets met ethiek te maken. Mijn rol was marginaal hierin en de presentatie werd verzorgd door mijn groepsgenoten. Het enige wat ik heb bijgedragen is het kleurenschema van de Powerpointpresentatie te verbeteren. Dat was eerst een standaarddesign met bruin en groen, wat er niet uitzag. Dat heb ik maar veranderd naar verschillende blauwtinten die wel mooi bij elkaar pasten. Vreemd genoeg waren mijn groepsgenoten niet al te positief over de veranderingen. Toch vond ik de nieuwe versie nodig, anders was mijn hand helemaal niet te zien in het eindresultaat.

WV 1 was nog steeds niet al te leuk. Iedere woensdag moesten we weer een samenvatting maken van een filosofische Engelse tekst van twintig pagina's. Dat is echt niet leuk, kan ik je zeggen. Het voordeel was dat dit vak wel duidelijk ergens naartoe werkte: van een model dat menselijk gedrag probeerde te voorspellen door middel van observaties en economische principes, naar filosofen die beweerden dat het model fundamenteel fout was. Hierdoor had ik het gevoel in ieder geval nog iets te leren, wat ook wel grappig was, omdat het niet meteen in m'n interessegebied lag.


Het vak "Urban Economics" was een typisch economievak: niet al te veel lessen, niet al te moeilijk. Economen worden slapend rijk. Wel was het vak in het Engels en moesten we in het Engels een presentatie geven. Ik had geluk: ik kwam in een groepje met Kampie en Mathieu. Mathieu had een best interessant artikel uitgekozen en we zouden pas op 27 november hoeven te presenteren, twee weken later dan de eerste groep. Uiteindelijk werd het reviewen van het artikel behoorlijk uitgesteld. Mij lukte het lange tijd niet om het artikel te pakken te krijgen. Pas met de deadline in zicht werden er stappen gemaakt. Het was een best interessant artikel, over "urban sprawl", ofwel stadsuitbreiding (Duitse Wikipedia) of stedelijke wildgroei (vertaling Google), waarvan de ontwikkeling in de VS met behulp van remote-sensing werd gemeten. Mij viel een aantal dingen op, maar het verwoorden ervan was nog niet zo makkelijk. Het werkstuk (?) moest uiteindelijk een aantal punten bespreken (goede en slechte punten van het artikel en dat soort dingen) en dat moest vervolgens gepresenteerd worden. Kampie en ik hadden niet zo'n zin in presenteren (mijn gesproken Engels is volgens mij echt dramatisch: ik kom maar niet van dat Nederlandse accent (o.a. klinkers te kort, final-obstruent devoicing) af), en daarnaast heb ik een beetje de tijd nodig om een enigszins grammaticaal correcte zin te formuleren. Gelukkig wilde Mathieu het wel doen en vlot raffelde hij de presentatie af.

December 2009

Na de twee presentaties die ik niet deed, waren de vakken al bijna weer afgelopen. De laatste les van WV 1 was al op woensdag 2 december, de laatste les van "Urban Economics" was twee dagen later. Van WV 2 had ik godzijdank (!) ook geen les meer, maar moest ik een "Essay" schijven. Grofweg waren er twee type onderwerpen: of het moest over iets met religie gaan, of over iets anders. Het Essay ging over de wetenschappelijke Ondersteuning van de Evolutietheorie, het intelligent Design en het Scheppingsverhaal.* Ik vond het komisch om de natuurkunde erbij te halen, met boeken van Hawking achter de hand, waarna ik nog wat gezwam liet volgen over toenemende entropie. Misschien niet zo'n slim om het op de natuurkunde te gooien, aangezien de docent zich daar volgens mij ook in had gespecialiseerd, of juist wel. Blijkbaar overtuigde mijn verhaal niet, of viel het te ver buiten het kader, of speelde zijn overvloed aan kennis van de natuurkunde een rol, of juist mijn gebrek aan kennis wat betreft religie, want uiteindelijk kreeg ik een halfbakken vijf. Mijn geluk was dat ik voor die presentatie waar ik niet aan deelnam een zeven kreeg, waardoor ik door de wegingsfactoren precies uitkwam op een 5½. Dat was een hele opluchting. Ik heb verder niet meer naar een toelichting van de beoordeling gevraagd. Kutvak.

Ook voor WV 1 had ik geen tentamen, dat waren de inleveropdrachten namelijk. Die hadden Rolex en ik met redelijk succes ingeleverd. Was ik daar ook mooi van af. Het enige tentamen wat nog restte, was van "Urban Economics". Op een koude vrijdagochtend fietste ik door de sneeuw naar het station, zodat ik om half negen (!) aan het tentamen kon meedoen. Het tentamen was niet zo'n probleem en zodoende kon ik lekker vakantie gaan vieren.


Studiepunten tweede periode:
Wijsgerige Vorming 1 3
Wijsgerige Vorming 2 3
Urban Economics 6

Januari 2010
Periode 3

In 2010 ging ik aan de slag met het vak "Ruimtegebruiksverandering". Het was het eerste vak waarbij de lessen vooral bestonden uit het presenteren van eigen onderzoeken van de docenten. Naast de vaak slopend saaie lessen, waren er natuurlijk ook computerpractica. Driemaal raden welk programma we moesten gebruiken... Oh nee, jullie mogen maar één keer raden. Het was natuurlijk dat stomme :@#%^$&*!! Arc GIS. Tijdens de hoorcolleges werden geen instructies gegeven, wat betekende dat de eerste de beste opdracht al bijna onoverkomelijke problemen opleverde. En als er dan een keer vorderingen werden gemaakt, kwamen de Aardeconomen van het tweede jaar ons wel weer verjagen. Erg frustrerend allemaal.

Spelletjesdag 06-01 2010

Naast Ruimtegebruiksverandering had ik ook nog het vak "Methoden en Technieken". Dat vak had ik in het begin van het jaar niet gehaald en nu was er een vergelijkbare cursus, die echter een aantal voordelen had:

1) Het was in het Nederlands
2) De stof was over drie i.p.v. twee maanden uitgesmeerd (is stof smeerbaar?!)

De docent was nu beter te volgen en hij maakte zelfs af en toe grapjes. Een hele verademing. Toch waren de sheets hetzelfde als eerst, ofwel: bijna onbruikbaar. Wat ik wel raar vond, was dat de Engelse Blackboardpagina van het vak in het begin van het jaar weinig spelfouten bevatte, in tegenstelling tot de Nederlandse pagina, die stikte van de spatiefouten. En dat terwijl hij zich behoorlijk bewust leek van de spaties toen hij in de Engelse cursus het woord "saddlepoint" op het bord schreef, waarna hij zich corrigeerde door te zeggen dat er een spatie tussen moest. Dan zou je verwachten dat hij de Nederlandse samengestelde zelfstandig naamwoorden ook wel automatisch goed zou schrijven...

Voor de werkcolleges van "Ruimtegebruiksverandering" behaalde ik niet al te veel punten. Vaak weigerde het programma te doen wat ik wilde, wat vooral vervelend was als ik op mijn vrije dag probeerde een opdracht af te maken. Voor het tentamen diende ik twintig PDF-files te lezen/leren. Het was een boek over landgebruik, dat ik uit vrekkigheid niet kocht, maar waarvan ik ieder hoofdstuk apart downloadde (er waren ook nog documenten die alleen een volgende sectie aangaven :S), waarna ik de vele onderzoeken over landgebruik doorlas en hoopte dat ik de methodes nog wel zou herinneren. Op het tentamen bleek me dat maar matig te lukken, waardoor ik het vak niet haalde. Het ergste was nog wel toen ik er bij het goed laten keuren van mijn vakkenpakket achter kwam dat ik het vak helemaal niet had hoeven volgen, omdat ik zonder het vak ook al genoeg punten had... :S Ik vraag me wel af waardoor ik dan wel genoeg studiepunten heb binnengehaald. Met "Economie van het Onroerend Goed" misschien? Hoe dan ook, als ik dit geweten had, had ik dit stomme vak natuurlijk niet gevolgd.** 

Februari 2010
Periode 4

Februari is altijd een mijlpaal in het studiejaar: de tweede helft van het studiejaar is begonnen. Naast het vak "Methoden en Technieken" had ik nog twee andere vakken deze periode: "Environmental Economics" en "Paleoklimatologie en Meteorologie". Dat laatste vak was een keuzevak, dat opmerkelijk veel klasgenoten volgden. Ik deed het vak op aanraden van Rolex en uitgerekend hij volgde het vak niet. Veel andere economen deden in de plaats van Paleo een vak over transporteconomie. Ik hoopte dat de milieu-economie ook leuk zou worden, maar dat viel tegen.

Het begon allemaal al bij de eerste les, waarbij bleek dat ik me voor het verkeerde vak had ingeschreven. Dat krijg je met twee vakken die dezelfde naam hebben. Gelukkig kon ik de inschrijving nog herstellen, waarna ik op Blackboard te zien kreeg wat ik voor het vak moest doen. Voor milieu-economie moesten we dus weer eens een artikel gaan reviewen. Na een intensieve speurtocht had ik een aardig artikel gevonden, waar ik in het vervolg mijn tanden in ging zetten. Dat was dan ook het enige wat ik voor het vak deed, de lessen ervan overlapten namelijk met die van Paleo.

Erop of eronder 24-03 2010

Paleo was in het begin behoorlijk interessant, met uitgebreide colleges over weersystemen. Helaas was het tweede gedeelte, dat ging over het klimaat van vroeger (Kwartairgeologie!), een stuk minder interessant. Gelukkig hoefde ik voor het vak niet veel meer te doen dan een tentamen leren. Van hetzelfde laken een pak was "Methoden en Technieken". Ik volgde alleen af en toe de hoorcolleges als ik zin had. Hopelijk ving ik dan nog iets belangrijks op. 

Maart 2010

Mijn verslag van milieu-economie was ingeleverd, waarna ik een Powerpointpresentatie in elkaar knutselde. Op 8 Maart was de presentatiedag, waarvan ik had begrepen dat ik aanwezig moest zijn. Puur op basis van toeval zou één derde van de studenten worden uitgekozen om te presenteren. Een "random choice" dus. En dat terwijl mijn presentatie over onzekerheid ging... Gelukkig zat ik niet bij de ongelukkigen die moesten presenteren, maar viel ik bijna in coma door het vele slaapverwekkende geneuzel.

Op 23 en 24 maart had ik de tentamens. Voor "Methoden en Technieken" zou het erop of eronder worden, want meer herkansingen zou ik dit jaar niet meer krijgen. Nog steeds begreep ik veel dingen niet en probeerde ik de uitwerkingen van de oudere tentamens uit m'n kop te leren. Uiteindelijk scoorde ik een studenten-10, waar ik uiteindelijk heel blij mee was. Maar dat was echt een dubbeltje op z'n kant...

Paleo haalde ik ook vrij makkelijk, maar milieu-economie was te moeilijk voor mij, niet in de laatste plaats door een gevecht met de Engelse taal, want ik wist me amper uit te drukken. Vreemd, want dat heb ik anders in mindere mate. Maar goed, uiteindelijk was het tentamen te moeilijk voor mij, of was ik te dom, want ik haalde het niet. Al met al verliep de tentamenweek echter lang niet zo desastreus als ik had gevreesd.

Studiepunten na vierde periode:
Methoden en Technieken 6
Paleoklimatologie en Meteorologie 6

Wordt eveneens vervolgd

* De docent had een duitse Achternaam
** Ik heb de herkansing van het vak vandaag ook niet gedaan

Gerelateerde artikelen:
Een zwaar jaar; 27-08 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten