02-12-2007

Verhaal van de minicompetitie

Belachelijke locatie
 
Door Sizzel & Behirder
 
Het was een spannende wedstrijd tussen Baarn en Soest in Soest. Sizzel - Moes en pinda - GM Muis waren de meest in het oog springende partijen. Het duurde niet lang of Pinda stelde Sizzel de hachelijke vraag of er ook gerookt mocht worden in de speelzaal. Sizzel kreeg argwaan, maar antwoordde met: "Het mag na tien uur aan de bar." Hoewel de partijen op zo'n tien meter van de bar gespeeld werden, ging Pinda in hevig protest met zichzelf.

De vraag luidde:
"Wat is dit voor een belachelijke locatie?"

En met zeer ontdane stem:
"Dit vind ik echt niet kunnen!"

De rust keerde tijdelijk terug. Sizzel hield de partij Pinda - Muis hevig in de gaten. Pinda stond niet zo lekker en zat maar de hele tijd om zich heen te kijken, totdat hij duidelijk geìrriteerd werd. Nu was het geluid de oorzaak; pratende mensen.

En wederom:
"Wat een belachelijke locatie is dit,"
maar nu luidkeels.
Hij werd alleen maar geïrriteerder, tot het hoogtepunt. Hij zat te vloeken en te tieren tijdens de partij en zei:
"Wat is dit voor een kutstelling!"
 
en
"Wat is dit voor een belachelijke locatie!"

Muis probeerde zijn concentratie vast te houden en hoewel dat moeilijk was, speelde hij de partij keurig uit. Achteraf zei Sizzel tegen Muis: "Ach, je bent wel wat gewend." Muis kon er hartelijk om lachen.
   

6 opmerkingen: