25-04-2011

Tekeningen eind 2009


Intelligent Design

Opletten is niet mijn sterkste punt. Vaak droom ik tijdens de les weg in mijn eigen gedachtewereld en bij minder saaie vakken probeer ik een vaag tekeningetje te schetsen bij het behandelde onderwerp. Vaak wordt daarbij de waarheid een beetje verdraaid, zodat er een vreemde situatie ontstaat. Helaas leent niet ieder vak zich even goed voor dergelijke spotprenten. 

Eind 2009 had ik een behoorlijk aantal vakken. Van die vakken vallen Methoden en Technieken en Wijsgerige Vorming 1 absoluut in de vorming "te saai om een grap over te maken". De uitwerking van het veldwerk in Kampen en Studie en Loopbaan boden voornamelijk vanwege de geringe contacturen (en aantekeningen) weinig kansen op strips. Alleen Economie van de Publieke Sector en Urban Economics boden af en toe de kans om een inhoudelijke cartoon te maken. Wijsgerige Vorming 2 was zo'n gaar vak, dat ik er alleen maar uit frustratie een tekening maakte om het vak te kakken te zetten. Hopelijk doen ze de volgende generatie Aardeconomen die onzin niet meer aan.

Periode 1
In deze periode hadden we de vakken Studie en Loopbaan en Uitwerking Onderzoekstraining Ruimtelijke Analyse (of zoiets) als verplichte kost. Verder was Economie van de Publieke Sector wel nuttig en daarnaast moesten de (domme) mensen die STREEM wilden gaan doen het vak Methoden en Technieken doen. De eerste twee vakken leverden geen cartoons op, Economie van de Publieke Sector des te meer.

Economie van de Publieke Sector
Een erg leuk vak, al is dat achteraf wel makkelijk praten. Het vak ging vooral over kosten-batenanalyses, waar de docent Carl K. veel verstand van bleek te hebben. Hoogtepunt was de presentatie over de vliegbelasting, waar ik een mooi cijfer voor kreeg. Uiteindelijk sloot ik het vak met een mooi cijfer af, iets waar ik na een slecht werkcollegecijfer eigenlijk niet meer op had gerekend.

11-09 Ingrediënten

 
Belastingen zorgen voor een verlies in de economie: de prijs wordt verhoogd voor de consument, waardoor de vraag afneemt en er een "deadweight-loss" ontstaat, net zoals bij monopolieprijzen. In het geval van belastingen wordt het echter "excess-burden" genoemd. Overigens is deze excess-burden niet het welvaartsverlies, dat volgt uit het verlies in nut van consumenten doordat ze hun keuzes moeten veranderen. De leerlingen gaven een hoop "ingrediënten" aan (factoren waar de excess-burden van afhangt, zoals de elasticiteit van vraag en aanbod en het belastingpercentage), maar wat de rol hiervan nou precies was, konden ze niet aangeven, zoals de docent op een originele manier formuleerde.

11-09 Spelfouten


 
En dit sluit natuurlijk naadloos op aan op mijn eerste tekening. Mathieu kon blijkbaar zelfs spelfouten horen.

18-09 Geluidshindercompensatie


In een kosten-batenanalyse is het van belang dat degenen die erop vooruitgaan degenen die schade ondervinden van de maatregel kunnen compenseren. Een goed voorbeeld is hiervan de geluidshinder van vliegtuigen, wat weer aansloot op mijn presentatie over de vliegbelasting. Doorgaans komt deze compensatie tot stand door een toeslag bovenop de ticketprijs en niet door pas in het vliegtuig de passagiers geld af te troggelen (en dit omlaag te gooien :P).

02-10 Ventilatiesysteem


De eerste presentatiedag: niet iedereen was te verstaan.

09-10 Edgeworthbox


Wanneer één van de twee huisgenoten overlast veroorzaakt, bijvoorbeeld door stevig te roken, kunnen er conflicten ontstaan: de roker kan vinden dat hij het recht heeft om te roken, terwijl de niet-roker vindt dat hij recht heeft op frisse lucht. In het eerste uitgangspunt moet de niet-roker geld bijleggen om de roker op te laten houden met roken, terwijl in het andere geval de roker moet betalen om te roken. Een groot verschil dus. In dit geval deelden twee knakkers een badkamer, maar bleef de vraag onbeantwoord hoe ze het gebruik ervan moesten afstemmen: had A de beschikking over de badkamer en moest B betalen om er gebruik van te maken, of andersom? De eigendomsrechten waren dus van belang. In dit geval beweerde de knakker die net had gedoucht nogal stellig dat de badkamer van hem was.

09-10 Doorgegeven tientje


Vaak gaat het mis bij kosten-batenanalyses als transacties steeds als baten bij elkaar op worden geteld. Vaak verhuist een investering via allerlei tussenstations naar één geluksvogel. De rest heeft het geld van de investering ook in handen gekregen, maar is er geen klap rijker op geworden. Deze fundamentele fouten schijnen vaak gemaakt te worden in KBA's, waardoor projecten veel te rooskleurig worden voorgesteld. Zie ook dit document.

Methoden en Technieken
Een wiskundevak ter voorbereiding van de ontberingen die in de STREEM-Master zouden volgen. Het was ook nog in het Engels en daardoor snapte ik er helemaal weinig van. Ik haalde het vak in eerste instantie ook niet.

14-09 Y'


Tja, die Engelsen ook met hun onmogelijke uitspraak van letters...

Periode 2
In de tweede periode had ik naast het economievak Urban Economics ook de Wijsgerige-Vormingvakken. Het eerste van die twee vakken werd gegeven door een wel erg strenge docent, die al voordat we kennis hadden gemaakt (hij was de eerste les om de een of andere reden afwezig en dat werd vervolgens ook niet gecommuniceerd) met een heel reglement aan kwam zetten met hoe de te maken samenvattingen eruit moesten zien. Dat was niet zo'n fijne binnenkomer. In de lessen was de spanning ook om te snijden en moest iedereen de hele tijd bij de les zijn om niet door de mand te vallen. De samenvattingen waren ook niet erg leuk om te doen, maar gelukkig stak Rolex de helpende hand toe. Uiteindelijk haalde ik het vak en had ik nog het idee iets te hebben geleerd, in tegenstelling tot WV2. Dat was niet veel meer dan geneuzel over ethiek, wereldbeeld, religie en dat soort dingen. Het ging vaak geen enkele kant uit en het doel van het vak leek alleen te zijn om vragen te stellen als: "Waarom zijn bananen krom?" Niks voor mij dus. Zelfs voor de vele discussies over de feiten en bedrog bij global warming liep ik niet warm. Het is heel erg van deze tijd om tegen alles wat links en elitair is te schoppen en daar wilde ik niet in meegaan. Door wat kleine foutjes in de IPCC-rapporten en een paar koude winters denkt iedereen ineens dat er geen klimaatsverandering meer is. Hoe opportunistisch... Tijd om naar de tekeningen te kijken!

Urban Economics
Een vak over de economie in een stad, ofwel: grondprijzen en de hoogte van de bebouwing en andere problemen die in steden spelen. Niet heel moeilijk allemaal, dus was er een hoop tijd voor ongein.

10-11 Bedrijf aan water

 
In een monocentrische stad is de stad om een centraal exportpunt gevormd, in dit geval een haven. In ieder geval stond dit exportpunt dus direct aan zee. In ons drassige landje betekent dat vaak dat je moet oppassen voor overstromingen. Gelukkig was daar iets op gevonden: de achterdeur ging dicht bij hoogwater. Helaas stond er toen nog iemand buiten (toevoeging Kampie).

10-11 Huurverhoging


De landeigenaren werden vaak slapend rijk: doordat de boeren tegen elkaar opboden voor de grond, ging de opbrengst van de oogst uiteindelijk vrijwel volledig naar de landeigenaren. De boeren werkten zich uiteindelijk een slag in de rondte voor heel weinig: wanneer ze winst hadden gemaakt, kon de landbezitter de huur weer verhogen. De hoge opbrengst van de grond zorgde voor hoge grondprijzen en daardoor voor hoge voedselprijzen. Lang leve het kapitalisme...

13-11 Met de handen in het haar


Soms zie je het even niet meer zitten...

20-11 Uitleg over afgeleide


Wat studenten bij sommige economische opleidingen leren, is me echt een raadsel. Zelfs van basale wiskunde hebben die lui geen kaas gevroten. Mathieu verbaasde zich er ook al over. Van differentiëren hadden ze kennelijk nog nooit gehoord en een exponentiële functie hadden ze kennelijk ook nog nooit gezien, dus moest dat tijdens de pauze worden uitgelegd.

Wijsgerige Vorming 1
Economische filosofie.

02-12 Evolutionair motief


Eerlijk gezegd vond ik de "grap" van het pragmatische niveau beter, maar blijkbaar heb ik de verkeerde kant van het blaadje ingescand. In het laatste college werd de vraag opgeworpen vanuit welk motief wetenschappers de waarheid proberen te vinden, waarbij werd gesuggereerd dat het niet vanuit evolutionair oogpunt was te verklaren. Zware kost, want wat het wel is, kan ik niet meer reproduceren.

Wijsgerige Vorming 2
Aardwetenschappelijke filosofie.

04-11 Rechten en plichten


Zoals Balkenende het altijd over zijn stokpaardje "normen en waarden" had, had Kai E., de docent, het in een ethiekles over rechten en plichten. Deze man probeerde koelbloedig uit te leggen waarom die trieste gast de kogels in zijn wapen moest laten.

16-11 Aanhanger


Tijdens de presentatie van het intervieuw met een wetenschapper om over ethiek en filosofie in de wetenschap te leuteren, werd gezegd dat Jef van den Berghe (een docent van sommige Aardeconomen) een aanhanger van Popper was. Grappig om diezelfde woordgrap terug te vinden in een stripje:

 
16-11 Werkwijze


Dit is nog van dezelfde presentatie. Met een onoverzichtelijke woordenbrij probeerde Simon (?) de werkwijze van Hans de M. uit te leggen. Het woordje "chaotisch" lijkt in ieder geval te ontbreken.

19-11 Tafel van Eddington


Het toppunt van het vak: de tafel van Eddington. Hij wilde aantonen dat een tafel niet veel meer was dan een verzameling atomen, die vooral uit "niks" bestaan, maar dat wij een ding met vier poten en een blad zien, wat wij een "tafel" noemen. Het had iets met ons wereldbeeld te maken, hoe wij de wereld waarnemen. Maar toch blijft het als geleuter klinken.

26-11 Tafel van Eddington II


Zo zie je maar hoever de wetenschap van de gewonemensenwereld af staat. De Jan met de pet (zonder pet) kon zich geen voorstelling maken van het abstracte gebazel van de geleerde.

Zo, dat was het weer voor deze keer.

Update 1: 22:02
Update 2: 22:24
Update 3: 22:37

Gerelateerde artikelen:
Een zwaar jaar; 27-08 2010
Een zwaar jaar II; 27-08 2010

5 opmerkingen: