22-07-2010

Eindelijk vakantie?


Bachelorthesis

Hè, hè. Het ziet ernaar uit dat mijn 4-maandenproject eindelijk is afgerond. Bijna drie slopende maanden heb ik gewerkt aan "De waarde van tijd voor automobilisten" en ondanks alle hindernissen die op de weg kwamen, is alles goedgekomen. Steeds zat ik in spanning, wist ik niet of ik het nog wel goed deed, of verging ik bijna van de hitte in mijn kamertje, maar het resultaat mocht er zijn: vandaag kreeg ik de evaluatie te zien: een mooie acht. xD

De Bachelorthesis is de afsluiting van drie jaar Aarde & Economie.* De gedachte dat ik een fraai werkstuk moest afleveren, verlamde me ook een tijd. Halverwege januari was er een voorlichtingsuurtje. Op Blackboard kwamen steeds meer onderwerpen te staan die je kon kiezen. Ik kon niet echt een keuze maken. Ik had een aantal onderwerpen die me wel wat leken, maar kiezen, dat durfde ik niet. Inmiddels was het al eind maart en zag ik het veldwerk in Oostenrijk naderen. Voor Koninginnedag moest het zgn. "Afsprakenformulier" zijn ingeleverd. Daarin moest je aangeven wat je ging doen, een planning en eventueel waar. Daarvoor moest ik dus een onderwerp hebben en dus hakte ik de knoop maar door. Ik koos voor het onderwerp "Demand-modeling for public transport". Ik hoopte maar dat niemand anders dat onderwerp had gekozen, want anders moest ik alsnog een ander onderwerp kiezen. Ik probeerde dus een zo enthousiast mogelijk e-mailtje te sturen (van Rolex geleerd) en vervolgens moest ik wachten. 

Gelukkig kreeg ik binnen een dag bericht. Ik zou de opdracht krijgen een dataset te onderzoeken. Ik kreeg al gauw wat literatuur mee en ik ging proberen om tot een fatsoenlijke vraagstelling te komen. De dataset zelf kreeg ik nog niet te zien (er waren wat problemen met het verzenden ervan), ik kreeg alleen een beschrijving ervan. Op basis van die beschrijving besloot ik dat onderzoek naar openbaar vervoer lastig ging worden, omdat het veel meer ging over de automobilist.

De vorm van de dataset dwong mij de vraagstelling te veranderen naar de waarde van tijd van de automobilist. Hoewel ik het in die tijd superdruk had, werd het afsprakenformulier op tijd ingevuld en ging ik opgelucht naar het veldwerk. Ik had de eerste deadline gehaald! xD

Het veldwerk ging goed en ik was tevreden over mijn rol in het onderzoek naar rivierafvoeren. In Nederland werd ik echter meteen weer met m'n neus op de feiten gedrukt door Peter M., de "algemene" begeleider. Hij vond dat het afsprakenformulier niet goed was ingevuld. Hele secties waren niet ingevuld, omdat mijn hoofdbegeleider, Vincent van den B., het niet interessant vond. "Dat is alleen belangrijk als je op veldwerk gaat", zei hij. Mooi niet dus. Ik moest met een goede onderzoeksopzet komen en dan zou mijn afsprakenformulier "met terugwerkende kracht" worden goedgekeurd. Dat begon dus al lekker...

Op 12 mei was de eerste bijeenkomst. De groep was in drie delen gesplitst: degenen met een aardwetenschappelijk onderwerp, degenen met een A&E-onderwerp en de economen, zoals ik. Bij de eerste presentatie was het de bedoeling dat je een babbeltje ging houden wat je ging doen. Daarbij zouden anderen je tips kunnen geven. Dat viel wel mee. Wel was ik jaloers op de onderwerpen van de anderen: de één wilde de rol van de Afsluitdijk op het verval van de Hanzesteden onderzoeken, de ander de pricedispersion bij vliegtickets, om maar wat te noemen. Sommige onderzoeken waren jaloersmakend origineel. Daar kon ik niet tegenop.

Na de bijeenkomst schoot het met mijn onderzoek nog niet echt op: ik had nog twee tentamens. Eerst Environmental Economics, een saai vak dat ik moest herkansen en moest halen. De thesis kon wel even wachten. Een week later had ik tentamen van het vak Economie van het onroerend Goed. Dit vak liep hinderlijk door het veldwerk en de thesis heen, wat zowel het vak als de thesis geen goed deed. Ook dit vak wilde ik halen, want de herkansing was een maand later; eind Juni, als ik de thesis moest inleveren. Een slechter moment was haast niet denkbaar.

Tussendoor kwam ook nog het Pinkstertoernooi. Mij hoor je niet klagen, het was een geweldige tijd. Nooit heb ik zo veel lezers gehad. Na het tentamen EvhOG kon ik me pas weer vol op de thesis storten. Ik had een achterstand in te lopen. Zeker omdat we enkele dagen na het tentamen een "Mid-term Report" ofwel "Tussenrapport" moesten inleveren. Ik had eigenlijk nog niks, dus lulde ik wat literatuur aan elkaar, zette er een bla-bla-inleiding boven en vulde ik dat aan met wat loze beloften van de onderzoeksopzet. Op de - overigens niet verplichte! - bijeenkomst lulde ik bijna hetzelfde verhaaltje als eerst. Ik kon er ook niet meer van maken. De anderen deden het gelukkig weinig beter, begreep ik. Inmiddels was al een maand voorbij en liep iedereen achter op schema, al kon ik mijn tentamens nog de schuld geven. Tot mijn grote opluchting haalde ik de twee vakken met een studenten-10, ofwel een 6 (ik weet niet of je een 5½ kon halen, of dat er op hele punten werd afgerond.)

In juni ging ik er dus vol voor. Helaas was mijn begeleider voor de tweede keer (!) op vakantie of congres en toen hij weer terugkwam, was er onenigheid over de te hanteren methodes. Daarom verzon (!) ik maar zelf een methode, waarmee de waarde van tijd van de automobilist bepaald kon worden. Gelukkig was mijn onderzoek verder wel behoorlijk rechttoe-rechtaan. Ik kon sommige dingen met Excel berekenen, voor andere berekeningen moest ik SPSS op de VU gebruiken. Uiteindelijk had ik wat mooie correlaties en kon ik me richten op het schrijfwerk. Dat bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn, zeker door de extreem hete dagen (voor het gevoel althans) die me het werk bijna onmogelijk maakten. Ook moesten er nog wat berekeningen over, maar uiteindelijk kon ik wel op de 25e een conceptversie inleveren.

Alles leek goed te gaan en op 30 juni en 1 juli waren de afsluitende praatjes. Vreemd genoeg had lang niet iedereen iets ingeleverd. Slechts iets meer dan de helft kwam presenteren. Op de eerste presentatiedag had ik overigens de eerste twee presentaties gemist. Een kwestie van op het rooster kijken in plaats van op Blackboard. Ik moest op het einde van de eerste dag. Ik had veel slides gemaakt en ik kon er maar een rommelig verhaal over vertellen dat niemand begreep. Zou dat wat over mijn IQ zeggen?

Ik was blij toen de slopende en saaie presentaties voorbij waren. Ik was ook de tweede dag braaf gekomen en toen vertelde Peter M. me dat mijn eerste begeleider, Vincent van den B., het moest nakijken. Probleem: hij was net op vakantie gegaan. :S Nog vervelender: hij zou pas de 20e terugkomen en Peter M. de 25e op vakantie zou gaan. Er was dus maar een periode van vijf dagen dat ze allebei aanwezig waren. Mijn wereld stortte in.

Gelukkig voorzag VvdB me vanuit zijn vakantieadres van tips en aanwijzingen. Die kon ik vervolgens verwerken in de eindversie. De conceptversie is dan ook flink op de schop gegaan. Uiteindelijk had ik een rapport van 25 pagina's, dat ik omzette naar een PDF-file, wat ik naar de begeleiders mailde. Ze gingen onderling bepalen welk cijfer ik zou krijgen. Vanochtend was het dan zover: ik zou langsgaan, m'n cijfer krijgen en de motivatie ervoor horen. Dat viel niet tegen: op het evaluatieformulier waren alleen maar plusjes te zien en een 0 van de presentatie. 

"Jesper was een enthousiaste student, die erg veel werk heeft verricht."

Zo hoor ik het graag. ;) Het evaluatieformulier, de uitgeprinte thesis en een beoordelingsformulier van mij werden in het postvakje van Peter M. gelegd, waarna ik weer naar Bussum vertrok. Het was een zware bevalling, maar nu heb ik een mooie dochter uiteindelijk geldt: EIND GOED, AL GOED! 

* Al moet ik volgende maand nog één vak herkansen.

Gerelateerde artikelen:
Vakantie; 17-07 2007

5 opmerkingen: