17-07-2011

Tekeningen begin 2010


Aantekeningtekeningen

Het heeft eventjes geduurd, maar bij deze vertoon ik hier alsnog de laatste (aantekening)tekeningen van mijn carrière als Aardeconoom. Het zijn de tekeningen die ik in de periode Januari tot en met Mei maakte, onderverdeeld in drie of vier periodes:

Periode 3 (januari)
Ruimtegebruiksverandering
Methoden en Technieken (vervolg)

Periode 4 (februari-maart)
Paleoklimatologie
Environmental Economics
Methoden en Technieken (vervolg)

Periode 5 en 6 (april-juni)
Besluitvormingsprocessen
Veldwerk Oostenrijk
Economie van het Onroerend Goed
Scriptie

Het was een vreemde tijd: het einde van drie jaar Aarde en Economie was in zicht en na het veldwerk heb ik weinig klasgenoten meer gezien: we werden geacht een mooie scriptie te schrijven en dat is een individuele bezigheid. Over de andere vakken valt ook nog wel wat te zeggen: Ruimtegebruiksverandering: slecht georganiseerd vak met veel docenten die hun eigen onderzoekjes presenteerden. Daarnaast moesten we weer werken met Arc GIS en dat heb ik nog steeds niet in de vingers. Methoden en Technieken: verplicht rotvak, maar nu gelukkig wel in het Nederlands. Paleoklimatologie: een keuzevak over het klimaat van vroeger en uitleg over weersystemen. Dat laatste vond ik toch wel wat interessanter. Environmental Economics: we dachten dat het een makkie was, maar dat was het niet. Omdat het overlapte met Paleo, volgde bijna niemand van de Aardeconomen de lessen en dat nam de docent ons niet in dank af. Besluitvormingsprocessen: een vak dat helemaal nergens over ging. Economie van het Onroerend Goed: wel aardig vak, wel een hoog opendeurengehalte. Heb er vanwege de scriptie ook niet meer aan gedaan dan nodig was.

De vakken leenden zich niet heel erg voor veel interessante plaatjes (veel dingen snapte ik niet), dus heb ik m'n heil gezocht in woordgrappen. Dit was de introductie, dan nu de plaatjes!

Ruimtegebruiksverandering

11-01 Kantoor

 
In het monocentrische-stadsmodel wordt het bebouwingstype (landgebruikstype) bepaald aan de hand van de afstand tot het stadscentrum. Het centrum wordt volgepropt met kantoren en de huizen verschijnen pas in de periferie, althans, in theorie is dat zo. Deze oude man was ook niet van plan om plaats te maken voor de kantoren: zijn bouwval had emotionele waarde, de bidrentcurve ten spijt.

11-01 Crocodilehunter

 
Een belangrijk onderzoek werd verricht door mevrouw (!) Irwin. Maar bij de naam Irwin moet ik altijd denken aan de "Crocodilehunter" Steve Irwin, die in 2006 door een pijlstaartrog werd doodgestoken.

22-01 Snelweg

 
Een onvervalste woordgrap door "Kheeb" (Gabe), die in een presentatie van het A2-scenario uitkwam op een plaatje van een snelweg, wat natuurlijk is opgebouwd uit de woorden snel + weg. Zo zie ik dat graag, mensen met humor die het tempo er een beetje in houden tijdens een presentatie.

Paleoklimatologie

02-02 Broodtrommel

 
Na een les over albedo (reflectievermogen) gehad, ging de clown van de klas zijn kennis direct toepassen op de broodtrommel. Echt bruin licht bestaat niet, het is een mengsel van vele golflengtes, dus dat vond ik er grappig aan.

03-02 Vochtmoleculen

 
Naast snelschaakmoleculen, voetbalmoleculen en groentesoepmoleculen hebben we nu ook vochtmoleculen, aldus een docent van het vak.

10-02 Schoorsteen

 
In verschillende luchtlagen kan de wind een andere kant op waaien, bijvoorbeeld bij een inversie (punt waarboven de luchttemperatuur stijgt met de hoogte.) Dit fenomeen heeft een aantal beroemde foto's opgeleverd, waarbij de rook van twee naastgelegen schoorstenen volledig de andere kant op ging. Dat had dus niks met de rook of de schoorsteen zelf van doen.

17-02 Katrina

 
In 2005 werd Amerika de ene na de andere keer door een cycloon getroffen, dit had onder andere te maken met het fenomeen El Niño. "Go away, Rita!", schreeuwden de inwoners van de risicogebieden en dat was niet omdat ze niet wilden dat Rita Verdonk naar Amerika zou komen, het was meer een wanhoopsdaad om de volgende storm tegen te houden. In de tussentijd was Nouveau Orléans zwaar getroffen door Katrina. De arme sloebers die daar leefden, werden vervolgens echt aan hun lot overgelaten, waarmee hun ergste nachtmerrie uitkwam. Ondanks alle ellende bleven ze hoopvol...

22-02 Overlappende studiepunten

 
Tja...

Environmental Economics

08-03 Recycling markets

 
Tijdens de presentatiedag had één student het over "recycling markets". De zin was ook nog eens zo dat "recycling" zowel als werkwoord of als zelfstandig naamwoord kon worden opgevat. Stomme Engelsen ook...

Besluitvormingsprocessen

06-04 Blinde Hindoestanen

 
(Vervolg)


De blinde Hindoestanen hadden geen idee hoe een olifant er in werkelijkheid uitzag. De een dacht dat het een boom was, de ander meende dat het een speer (?!) was en weer een ander vond het een touw, afhankelijk van welke waarneming ze hadden gedaan. Dat het een groot beest was, wat ze kon vertrappen, hadden ze niet gedacht.

14-04 Tijdsbudget

 
De oersaaie presentaties duurden en duurden maar. GAAAP! Pas na vier uur was iedereen uitgeluld.

14-04 120 MPH Decisions

 
Dat gaat tenminste lekker snel, een netwerkbesluitvormingsproces. Zeker als je het tijdens een parachutesprong doet...

Economie van het Onroerend Goed

06-04 Kamer voor de VU


Een wat dommige student dacht de economische theorie in praktijk te brengen: hoe verder van de VU, hoe lager de prijs voor een kamer. Daarbij kwam hij ergens in een uithoek van het land terecht en dus verwachtte hij een kamer voor een prikkie. De verkoper kon zijn woede amper inhouden: het huis zal wel vlak bij de Universiteit van Harderwijk of iets anders nuttigs hebben gestaan of zo.

09-04 Huizenprijzen

 
Deze man pakte het daarom wat slimmer aan: hij wilde de waarde van het huis vergroten door het van Apeldoorn naar Amsterdam te verplaatsen.

07-05 Huurwoning

 
En over dertig jaar is dit de gebruikelijke spelling... Wij botte Nederlanders. :S

Gerelateerde artikelen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten