05-05-2011

TPR


Hallo beste mensen, ik heb jullie mening nodig over een technisch artikel. Het was eigenlijk een soort reactie op een überslecht artikel dat onlangs in het clubblad stond. Dat was een artikel over ratings en TPR, waarbij Wikipedia klakkeloos werd overgeschreven, zonder dat er iets vernieuwends werd gemeld. Vernieuwend is mijn artikel zeker: het gaat over een nieuwe methode om TPR's te berekenen. Hoewel de methode niet perfect is, leek het me wel leuk om hem aan het grotere publiek te laten zien. Wel vraag ik me af of het verhaal nog wel enigszins leesbaar/begrijpelijk/publiceerbaar is. Hieronder heb ik de introductie gepubliceerd, de rest van het artikel is daaronder te downloaden. Graag hoor ik hier commentaar op!

In februari schreef Cees-Jan den Haan (met behulp van een aantal anonieme vrijwilligers op Wikipedia) een artikel over rating en TPR ("Over ELO-rating en TPR") en nu ga ik er wat dieper op in.

Al enkele decennia worden (Elo-)ratings gebruikt om de speelsterkte van schakers in uit te drukken. Het systeem is gebaseerd op een soort cirkelredenering: resultaten bepalen de rating van de speler en de rating voorspelt weer de resultaten. Tegenwoordig wordt er veel waarde gehecht aan ratings, aan de ene kant door de spelers zelf (die hun rating steeds proberen te verhogen) en aan de andere kant door bijvoorbeeld toernooiorganisatoren, die de beste spelers willen aantrekken.

Toch heeft het ratingsysteem zijn beperkingen. Een belangrijke beperking is dat het ratingsysteem de prestaties van jeugdspelers niet goed bijhoudt (ratingtraagheid), maar daar wilde ik hier niet op ingaan. Ratings presteren qua voorspellend vermogen vrij zwak als het gaat om schaaktoernooien. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het speelniveau van een schaker van partij op partij sterk kan variëren. Hierdoor, en door toevallige discrepanties tussen speelsterkte en rating, kunnen in (korte) toernooien aanzienlijke verschillen optreden tussen het verwachte resultaat en het behaalde resultaat.

Het grappige is dat ook het behaalde resultaat in een "rating" is uit te drukken, net als het verwachte resultaat. De rating die aan het behaalde resultaat wordt gekoppeld, is de TPR. De TPR hoort aan te geven op welk niveau een speler in een toernooi heeft gespeeld. Aangezien het behalen van (W)IM- of (W)GM-normen is gebaseerd op TPR's, is een methode om de TPR nauwkeurig te berekenen van groot belang.

Helaas laat de TPR zich niet zo gemakkelijk berekenen. De exacte TPR laat zich slechts via een iteratief proces berekenen: de TPR wordt net zolang aangepast, totdat de door de TPR verwachte score gelijk is aan het aantal gescoorde punten. Als alle informatie beschikbaar is, is dit te doen in een programma als Excel. Wanneer er informatie ontbreekt, of je hebt niet de beschikking over een computer, zullen er benaderingsmethodes moeten worden toegepast.


PS. Is web-log niet compatibel met IE9?

Gerelateerde artikelen:
Drie jaar BSG 1; 15-05 2010

8 opmerkingen: