24-03-2010

Erop of eronder


Minst succesvolle tentamenweek ooit?

Vanochtend rondde ik mijn twee dagen durende tentamenweek af. Het was de climax van bijna twee maanden colleges volgen. Nou ja, zo vaak heb ik geen colleges gevolgd. De ene reden was dat ik weinig les had, de andere reden was dat de lessen buitengewoon ongelukkig waren ingepland. Zo had ik op maandagmiddag zowel het vak Paleoklimatologie als Environmental economics. Aangezien Paleoklimatologie mijn keuzevak was, wilde ik dat niet laten schieten. Environmental economics leek sterk op een eerstejaarsvak, dus de keuze was snel gemaakt. Aan de andere kant was er maar één bijeenkomst per week van EE en die liet ik steeds schieten.

Het begin van de afgelopen periode was bijzonder stroef. Ik kwam er op de eerste dag achter dat ik me voor de verkeerde (!) Environmental economics had ingeschreven, waardoor ik me in een klaslokaal vol met onbekenden moest vermaken. Hierdoor miste ik het introductiecollege van het echte vak, het enige college dat niet met Paleo overlapte. Via Blackboard vernam ik dat we een wetenschappelijk artikel moesten uitkiezen en samenvatten. Later moest dat dan worden gepresenteerd, maar omdat er wel erg veel leerlingen waren, zou ervoor worden geloot wie wel moest en wie niet.

Een artikel uitzoeken ging goed, het samenvatten ook en de Powerpointpresentatie maken ook. Toch had ik geen zin om te presenteren in het Engels. Ik had, net zoals de andere leerlingen die zowel Paleo als EE deden, geen zin om de presentaties aan te horen, maar volgens een ingewijde (klassenvertegenwoordiger) was het verplicht. Ik dus als één van de weinige "Paleo"-A&E-student naar die les gegaan. Tot mijn opluchting wist ik de dans te ontspringen. Aan de ene kant had ik graag mijn presentatie willen laten zien, maar met dat steenkolenengels van me...
Het gevolg was wel dat ik vier uur lang presentaties moest aanhoren. Vier verspilde uren, als je het mij vraagt. De woorden gingen langs me heen. Ik had bij de meeste presentaties geen flauw idee waar het over ging. Slides werden vol tekst gezet en hier en daar opgevrolijkt met ingewikkelde formules, die de desbetreffende spreker niet eens leek te begrijpen. En anders werd de tekst wel verzwolgen in een te nadrukkelijk aanwezige achtergrond.

Naast deze vakken volgde ik af en toe het vak "Methoden & Technieken". Dit vak volgde ik in het begin van het schooljaar ook, maar toen begreep ik er niet veel van. Kwam misschien ook omdat het in het Engels was. Nu was er een vergelijkbare cursus in het Nederlands. Ook was de stof over een langere periode gespreid. De lessen waren iets minder slecht dan eerder, maar niet goed genoeg om daar geregeld heen te gaan. Ik snap niet waarom wiskundevakken niet door middel van Powerpointpresentaties worden uitgelegd, dan kun je immers veel beter zien wat er gebeurt. Beter dan in wazige berekeningen zonder tussenstappen in die PDF-files.

In de week voor de tentamenweek begon ik met leren. Maar hoe doe je dat? Voor het vak Paleoklimatologie had ik geen boek. Delen van boeken zouden op Bb gezet worden, maar ik heb er nooit iets van gezien. Dan maar de slides leren. De slides van EE waren helemaal wazig en van M&T heb ik me vooral gefocust op het tentamen van de vorige keer.

Al met al geen ideale voorbereiding op de drie zware tentamens die ik zou krijgen. Ik was gisterochtend al voordat de wekker zou gaan wakker, waarna ik maar naar beneden sloop. Het was half zeven en ik had een humeur om te schieten. Eerst kwam het tentamen van Paleo. Echt veel had ik er niet voor geleerd, maar het eerste deel van het tentamen bestond vooral uit inkoppertjes. Het tweede deel van het tentamen, dat over het klimaat in het verleden ging, was minder leuk. Vooral omdat één vraag ging over het college dat ik moest skippen voor de presentaties van EE. Gelukkig kon ik de vraag ook zonder dat college beantwoorden.

Dat ging dan nog wel goed. Vervolgens moest ik nog een uur wachten op het volgende tentamen, van M&T. Koortsachtig nam ik nog wat tentamenvragen door. De rode draad van het vak waren de matrixbewerkingen. Van matrices heb ik nooit wat gesnapt. Zo was er een vraag om de variantie te berekenen van een regressiemodel. Die berekening heb ik maar uit m'n hoofd geleerd, snappen deed ik het niet.

Het tentamen was in de "TenT", een naargeestig blauw tentamenhok, waar massa's studenten tegelijk een tentamen moesten afleggen. De procedure is altijd heel formeel: jas en tas weg, je mag alleen wat pennen (en een rekenmachine) op tafel hebben. En je studentenkaart.

Het was inmiddels kwart voor twaalf en nog steeds stond een aantal bewakers voor de ingang. Mijn klasgenoten klaagden steen en been over de aanmeldingsprocedure. Ze hadden zich bij de faculteit ingeschreven voor zowel het vak als het tentamen, dachten ze. Bleek dat je je voor het tentamen weer via een andere manier moest inschrijven. Ik had geluk: ik kan op de een of andere manier geen account aanmaken, dus moet ik steeds een mailtje sturen om me voor FEWEB-vakken* in te laten schrijven. Ditmaal kreeg ik een mailtje terug met de mededeling dat ik dat zelf moest doen via "TIS", het systeem waarvoor ik me normaal gesproken voor alle niet-FEWEB-vakken moest inschrijven. Blijkbaar is het systeem veranderd en ik kwam er precies op tijd achter, waardoor ik me op de valreep (sluitingsdatum)wist in te schrijven.

Anderen dachten dat ze zich hadden ingeschreven, maar dat was dan niet zo. Resultaat: om het tentamen alsnog te laten meetellen moesten ze € 20,- per tentamen dokken. Een duur geintje! Mij overkwam bij de eerste keer dat ik M&T deed. Destijds moest ik me bijna op m'n tong bijten om geen lelijke dingen te zeggen tegen die lui die daar werkten. Mijn klasgenoten namen zelfs het woord "Nazi's" in de mond.

Uiteindelijk mochten we dan aanschuiven voor het tentamen. Hoewel de tentamens van het vak steeds op elkaar leken, was dit tentamen voor m'n gevoel beduidend moeilijker. Waar ik dit keer meer wist van de moeilijkere dingen, wist ik weer minder van de makkelijkere dingen. Uiteindelijk zat ik bijna drie uur te zwoegen, waarna ik het wel weer gezien had op de Uni. De zon scheen de hele dag fel, maar desondanks voelde ik me totaal niet opgelaten.

In de middag ging ik maar weer leren voor EE. Na het eten voelde ik de energie wegtrekken en knapte ik maar een uiltje. De wedstrijd in de ICC ging daardoor helemaal aan me voorbij. Uiteindelijk werd ik wakker en besloot ik het boek (!) nog een laatste blik waardig te gunnen, waarna ik maar weer voorbereidingen ging treffen om echt te slapen. Dat ging me wat minder goed af, maar toen ik eenmaal sliep, werd ik pas weer gewekt door de wekker, die opnieuw om half zeven afging. 

Opnieuw toog ik richting Amsterdam, waar ik ruim op tijd was. In de tentamenzaal vond ik al vrij snel mijn plekje, maar daarna moest ik drie keer heen- en teruglopen voor onbenullige dingen. Ik hoorde iets over een rekenmachine en ik besloot het ding uit voorzorg maar mee te nemen. Even later hoorde ik dat je geen rekenmachine mocht gebruiken. En toen het tentamen bijna begon kwam zo'n gast zeggen dat ik m'n etui niet op m'n tafel mocht hebben. Dus ik weer om mensen heen naar beneden... Wat een gezeur. En zo ging het steeds. Als verweer voerde de man aan dat hij gewoon de regels uitvoerde. Over Nazi's gesproken... Maar waarom wordt er niet gewoon even medegedeeld wat wel of niet (rekenmachines) mag? Nu ging zo'n tentamenmuts dat door de zaal roepen, wat de helft niet begreep, omdat de cursus in het Engels is. Ging ze het daarna maar in het Engels proberen te zeggen. Over steenkolenengels gesproken...

Zelf was ik ook lekker bezig. Zonder de spellingscontrole kan ik me amper in het Engels uitdrukken, zo bleek. Misschien was ik gewoon nog niet wakker. Ik haalde betekenissen van woorden door elkaar en ik maakte de ene na de andere spelfout. Wat een k*ttaal is het eigenlijk ook. Het enige waarmee ik me vermaakte was de spelling van woorden als "marginal abatement costs function" --> "marginal-abatementcostsfunction". xD

Het was een kort tentamen, maar er zat wel een vraag in over een onderwerp waar ik nog nooit van had gehoord, maar ik bleek niet de enige te zijn. Na afloop liep ik met een paar medestudenten mee. "Le Snelle" was eveneens slachtoffer geworden van de onduidelijkheid bij de inschrijving en ondanks dat hij niet wist of hij het had gehaald, dokte hij toch maar braaf twintig euri.

Zelf weet ik ook niet of ik het heb gehaald. Zo goed ging het niet. Het enige geluk is dat ik niks hoef te dokken. Alleen van Paleo heb ik goede hoop dat het is gelukt. Echt veel heb ik dit jaar nog niet gepresteerd. Ik wijt het aan moeheid en een gebrek aan zelfvertrouwen. Het veldwerk in Oostenrijk zit eraan te komen, net als mijn Bachelorthesis, twee spannende disciplines. Een goed resultaat zou meer dan welkom zijn!

* Economische Faculteit

Gerelateerde artikelen:
Tentamendag; 23-10 2009
Tentamenweek; 31-03 2008

8 opmerkingen: