09-10-2009

Herinnering: Wenenquiz


Wenenquiz

Op 24 Augustus maakte ik de Wenenquiz. Daar heb ik twee reacties op gekregen, maar dat was kort na de publicatie. Inmiddels heb ik al ruim een maand geen oplossing meer gekregen, dus vond ik het tijd voor een oproep.

Waar ging het ook al weer over?
Het gaat om de Wenenquiz, een quiz die ik maakte n.a.v. de schaakvakantie in Wenen. De quiz bestaat uit tien vragen. Wanneer je de woorden tussen haakjes achter elk antwoord achter elkaar zet, zul je een zin krijgen. Vul de goede antwoorden in, noteer de zin en mail het invulformulier naar mij toe.

Puntentelling
De puntentelling is als volgt:
- Eén punt per goed antwoord
- Deze score wordt verdubbeld als je de goede zin inlevert
- Deze totaalscore zal worden vermenigvuldigd met een datumgerelateerde factor

De datumgerelateerde factor is dan ook de reden van dit artikel: vroeg inzenden loont. Op 24 augustus was de vermenigvuldigingsfactor nog 100, daarna zal er elke dag een procent afgaan. Vandaag, 9 oktober, is de factor nog 54. Er zijn dus nog maar 1080 punten te scoren. Elke dag zakt deze bovenlimiet weer met twintig punten. De kans op eeuwige roem wordt dus steeds kleiner; over iets meer dan een week is het al niet eens meer mogelijk om te winnen. De inzenders die dan inleveren zullen het moeten doen met een minder eervolle vermelding.

Ik ken iemand die het niet erg vindt dat er zo weinig inzenders zijn. Dat ben ik niet. Daarom zeg ik tegen ALLE LEZERS: Zet 'm op! Ga voor je laatste kans!

Gerelateerde artikelen:
Wenenquiz; 24-08 2009

Voor de "subtiele" hints:
Wist je dat...; 25-08 2009
Wist je dat... (2); 25-08 2009

10 opmerkingen: