28-02-2009

Tekeningen eind 2008


Afsluiting


In oktober begon ik met het publiceren van aantekeningsplaatjes. Inmiddels is het eind februari en zijn de donkere maanden bijna voorbij. Daarom nu het laatste deel van de cartoons, de cartoons die ik in het begin van mijn tweede jaar maakte.

Hieronder de vakken die ik volgde en de volgorde van de plaatjes:

September - Oktober
N, L & T 3
Statistiek

November - December
Mens en Landschap
Regionale economie

Dan nu het echte werk:

N, L & T 3
Opnieuw een vak van P.A.M., dat officieel iets als "Energie en materialen" heette, maar ik noem het gewoon Natuur, Leven & Techniek 3. Het vak ging een beetje over chemie, met de activiteit van de stoffen. Niemand begreep er wat van en vaak wachtte iedereen (tevergeefs) op het einde van de les, als de sommen besproken zouden worden.

Felle zon (02-09)

Soms vertelde P.A.M. dingen die iedereen wist, wat door zijn trage manier van praten best grappig klonk. Het was het eerste college en het ging over water, als ik m'n aantekeningen van die dag bekijk.

Cartoon (17-09)

Een plaatje of figuurtje werd "cartoon" genoemd. Ik denk bij een "cartoon" aan iets heel anders...

Val van de dollar (25-09)

De val van de dollar kwam bij me op toen het over energie ging. Zwaartekrachtenergie...

En dan nog een tweede plaatje:


Het sfeerplaatje. ;)

Bakkie koffie (01-10)

Deze tekening vond Rvv leuk. P.A.M. kreeg de beamer niet aan de praat en zat heel nadrukkelijk van z'n koffie te genieten, terwijl ik niets liever wilde dan gauw klaar zijn...

Statistiek
Statistiek was een wat leuker vak. Zeker in het begin kon ik het aardig bijhouden, ondanks de wat rommelige berekeningen en de Engelse sheets. Later raakte ik de draad een beetje kwijt. Na het tentamen op de vrijdag voor de eerste ronde van de KNSB-competitie waren er computerpractica. Deze werden afgesloten met een toets. Het ging me wel aardig af. Ik moest wel lachen toen een medestudent vertelde dat hij het computertentamen thuis op zijn eigen computer wilde maken, maar dat hij onderweg vertraging opliep, waardoor hij het niet gehaald had. :P

Gijs (04-09)

Voor een toets scoorden de leerlingen gemiddeld 500 punten. De standaarddeviatie was 100, wat betekende dat die leerling met het blonde haar een prima score had met zijn 629 punten. Tegen "Gijs" kon hij echter niet op.

Precise en accurate (12-09)

Aan de hand van een dartbord werd uitgelegd wat "precise" en wat "accurate" betekent. Bij de een zitten de worpen dicht bij elkaar, maar ver van de roos, bij de andere zitten ze dicht bij de roos, maar verder van elkaar. Waarvoor dit nou gebruikt wordt, weet ik niet.

En dan natuurlijk nog deel 2:


Leuk om zo'n baas te hebben... xD

RSI-weekend (15-09)

Op een maandagmiddag vroeg de docent aan enkele leerlingen hoe het RSI (?) -weekend was. Dit kon ik me er alleen bij voorstellen...

Mens en landschap
Eind oktober begonnen weer nieuwe vakken. Om te beginnen daarom het vak Mens & Landschap, een ecologisch vak. In het boek werd geklaagd over hoe slecht het wel niet ging met de aarde en in de lessen ging het onder andere over populaties en de (economische) waarde van ecosystemen. Hieronder weer een aantal plaatjes over deze materie:

Moeras (30-10)

De economische waarde van sommige ecosystemen is niet altijd voor de hand liggend. Zo kan een moeras bijvoorbeeld rivierwater zuiveren. Daar kan de mens natuurlijk zijn voordeel mee doen. Dus denk twee keer na als je een moeras wil vernietigen!

CO2-reductie (30-10)

Door te handelen met emissierechten, kan het reduceren van CO2-uitstoot zo goedkoop mogelijk.

Verstoppen (05-11)

Volgens Marinus A. (de docent) kon een populatie sneller groeien als de beesten zich goed konden verstoppen. Het is juist andersom: het sterftecijfer zal omlaag gaan, omdat ze minder vaak worden opgevroten, maar het ging hier alleen om de groei.

Gevinde kortsteel (05-11)

Als je een kortsteel vindt, dan is het natuurlijk grammaticaal incorrect om het een "gevinde" kortsteel te noemen...

Kappen (05-11)

"Kappen met kappen!" heette dat vroeger. Helaas kwam de boodschap niet over en eindigde er weer een boom als tafelblad of als syllabus.

Meestal afwezig (05-11)

De mooiste zin die ik ooit gehoord heb. ;)

Bevolkingsonderzoek (06-11)

Volgens een onderzoek is 80 procent van de Nederlandsers "gezond" of "zeer gezond", wat dat ook moge betekenen. Ik vraag me dan af hoe ze zoiets meten. Niet door iedereen op te trommelen, lijkt me.

Sterftecijfer (06-11)

In de praktijk kun je (helaas) niet het sterftecijfer opvoeren... In een model wel.

Flagship-species (12-11)

Vervolgens kwam er een andere docent, die het meer over biodiversiteit had. Hij had het ook over de flagship-species en de key-species. Zo zijn de algen in de Waddenzee onmisbaar voor het ecosysteem, maar zie je altijd een zeehond op een poster.

Steenvlieg (14-11)

Dit dacht ik bij een steenvlieg.

Paard achter de wagen (19-11)

Een mooie uitspraak van de docent toen het ging over de visserij en dat er vis wordt gevangen om de vissen in de kwekerij mee te voeden. Zo vis je de zeeën natuurlijk evengoed leeg. :|

Kelder ondergelopen (20-11)

Toen er werd genokt met de waterwinning in het duingebied, steeg de grondwaterspiegel weer en daar was de bebouwing niet op berekend. Het gevolg: de kelders liepen onder en de bewoners gingen op hoge poten verhaal halen...

Rotplantje (26-11)

Luchtvervuiling (27-11)

De schade door luchtvervuiling is groot, maar je zult het niet gauw als excuus gebruiken voor een mindere dag.

Regionale economie
Het andere vak was regionale economie, waarin het over risico's ging, de tijdswaarde van geld, over de optimale vestigingsplekken en handel tussen regio's. Een best grappig vak, al begreep ik er op het eind niet meer zo veel van.

Risico (28-10)

Het risico dat het goed gaat... xD

Winstgevend (31-10)

Deze meneer had een bos (gekregen, gestolen of ...) en hij wilde het op het juiste moment verkopen. Omdat hij de banken niet vertrouwde, wachtte hij af totdat de waarde van het bos optimaal was. Dat leverde twee vragen op: 1) Wat doet hij met zijn geld? en 2) Wie koopt er nou een bos dat niet meer groeit? Uiteindelijk bleek dat hij het bos kapte.

Ondergrondse weg (03-11)
xD

Fikkie (10-11)

Dit dacht ik weleens tijdens de les. Gelukkig kon ik het hier in de pauze nog narekenen, zodat het uiteindelijk wel weer meeviel.

Zure sinaasappel (11-11)

Behalve je positie in de ruimte, kun je je als verkoper ook qua product onderscheiden van je concurrent. In het voorbeeld verkocht de ene (groenteboer of zo) zoete sinaasappels en de andere zure en trokken zo ieder hun eigen klantengroep.

Provincies (24-11)

Tja...

Loon (01-12)

Je moet het positieve er maar van inzien.

Hoofdstad (02-12)

Tja, dit was weer zo'n les dat niemand echt zat op te letten. Daarom ging een aantal klasgenoten elkaar uithoren over topografische kennis. Ook leuk.

Vervolgens werd het tijd voor het tentamen:


Dat getuigt niet van veel goeds... xD

Zo, dat waren de cartoons van 2008. 2009 is nog maar net begonnen. De donkere maanden zijn op acht uur na voorbij. En zeg nou zelf, zijn ze niet omgevlogen?

Gerelateerde artikelen:

1 opmerking: